تصمیم‌یار انتخاب صنــدوق‌هــای ســـرمایه‌گـــذاری

صـفـر تـا صـــد

تصمیم‌یار انتخاب صنــدوق‌هــای
 ســـرمایه‌گـــذاری

دیده بان (غربالگر) صــنــدوق‌هــا

داده و اطلاعات دقیق

داده و اطلاعات دقیق

ارائه دقیق‌ترین و قابل اتکاترین داده‌ها و اطلاعات صندوق‌ها در بین محصولات بازار سرمایه از طریق بررسی و پایش مستمر آنها توسط کارشناسان حرفه‌ای و مجرب آگاه.

محاسبه بازدهی مرکب

محاسبه بازدهی مرکب

ارائه بازدهی مرکب برای اولین بار در ایران؛ جهت مقایسه بازده قابل اتکا بین صندوق‌ها به منظور جلوگیری از خطای ناشی از مقایسه براساس بازده ساده.

شخصی‌سازی و ذخیره فیلترها

شخصی‌سازی و ذخیره فیلترها

امکان فیلترگذاری در دیده بان صندوق از ساده تا پیشرفته برحسب نیاز و همچنین امکان ذخیره فیلترها در قالب دسته فیلترها یا فیلترهای شخصی.

معرفی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با استفاده از

استراتژی‌های پرکاربرد

300+ صندوق

پوشش صندوق‌های فعال در بازار سرمایه

یادداشت و هشدار

قابلیت تنظیم برای هر صندوق

معامله صندوق‌ها (*به زودی*)

امکان معامله مستقیم صندوق‌های ETF

عملکرد صندوق
عملکرد صندوق
حباب
پورتفو
ترکیب دارایی
روند بازدهی
تقسیم سود
مقایسه صندوق
مقایسه
safe

مقایسه صــنــدوق‌هــا

نمای صــنــدوق‌هــا

روند خالص خرید و فروش حقیقی

  • خالص جریان :
    2/35 Tریال

صندوق‌هایی با بالاترین بازدهی

صندوق‌های سرمایه‌گذاری آگاه

زمرد آگاه

سهامی

fund-icon
مشترک آگاه

سهامی

fund-icon
هستی بخش آگاه (آگاس)

سهامی - قابل معامله (ETF)

fund-icon
همای آگاه (همای)

درآمد ثابت - قابل معامله (ETF)

fund-icon
یکم نیکوکاری آگاه

مختلط

fund-icon
یاقوت آگاه (یاقوت)

درآمد ثابت - قابل معامله (ETF)

fund-icon
در اوراق بهادار مبتنی بر ... (مثقال)

کالایی - قابل معامله (ETF)

fund-icon
مروارید آگاه

درآمد ثابت

fund-icon
بخشی صنایع آگاه (پتروآگاه)

سهامی - قابل معامله (ETF)

fund-icon
سهامی اهرمی شتاب آگاه (شتاب)

سهامی (ممتاز) - قابل معامله (ETF)

fund-icon
سهامی اهرمی شتاب آگاه

سهامی (عادی)

fund-icon
بهترین صندوق‌های طلا
بهترین صندوق‌های طلا
بهترین صندوق‌های با درآمد ثابت
بهترین صندوق‌های با درآمد ثابت