نمای لحظه ای بازار

بورس
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/46%
-
1
0
0
0
,
0
0
5
0
9
0
ریال 73 T
 • 9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  0
  0
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  0
  0
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  0
  0
  ,
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  0
  0
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  0
  0
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  0
  0
  -0/35%
  -
  2
  0
  ,
  6
  0
  3
  0
  8
  0
تاثیر در شاخص

جریان پول

خالص جریان ورود و خروج پول

مقایسه با شاخص
خالص جریان :
ریال -1/53 T

بیشترین خالص ورود و خروج پول

screenerAndCompare
دیدبان یا غربالگر سهام

برای اطلاعات کامل‌تر و استفاده از امکان فیلترگذاری، کلیک کنید.

ترین‌های بازار

بازدهی روز

معاملات

تعداد نمادهای مثبت و منفی روز

 • (6%)41
 • (45%)309
 • (28%)190
 • (15%)106
 • (6%)43

حجم مشکوک

جابجایی مالکیتی

معاملات حقیقی

افشاها

ردیفنمادتاریخساعتعنوانکدال
1۱۴۰۲/۹/۱۸۱۷:۲۴''افشای اطلاعات بااهمیت - (افشای معاملات موضوع ماده 129 لایحه اصلاحی قانون تجارت یا سایر اشخاص وابسته - گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29کدال
2۱۴۰۲/۹/۱۸۱۷:۱۶''افشای اطلاعات بااهمیت - (انعقاد قرارداد مهم - گروه الف) منتهی به سال مالی 1402/12/29کدال
3۱۴۰۲/۹/۱۸۱۷:۰۱''افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - انعقاد قرارداد 70.000 دستگاه کارتخوان سیار- گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/09/30(اصلاحیه)کدال
4۱۴۰۲/۹/۱۸۱۶:۰۵''افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - دریافت خسارت آتش سوزی از بیمه- گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29کدال
5۱۴۰۲/۹/۱۸۱۵:۴۹''افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییرات اساسی در قراردادهای مهم - گروه الف) منتهی به سال مالی 1403/06/31(اصلاحیه)کدال
6۱۴۰۲/۹/۱۸۱۵:۰۹''افشای اطلاعات بااهمیت - (فسخ قراردادهای مهم - گروه الف) منتهی به سال مالی 1402/12/29کدال
7۱۴۰۲/۹/۱۸۱۲:۴۹''افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییرات اساسی در قراردادهای مهم - گروه الف) منتهی به سال مالی 1403/06/31کدال
8۱۴۰۲/۹/۱۸۱۲:۲۵''افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - نتایج کنفرانس پرسش و پاسخ سهامداران و مدیران- گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29کدال
9۱۴۰۲/۹/۱۸۱۱:۴۰''افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - شرکت در مناقصات باتری مجموعاً به تعداد 27،200 عدد- گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29کدال
10۱۴۰۲/۹/۱۸۱۰:۱۴''افشای اطلاعات بااهمیت - (انعقاد قرارداد مهم - گروه الف) منتهی به سال مالی 1402/09/30کدال