شاخص ها

بورس

2,288,439
-0/04%-1,109/99
69/3T

فرابورس

28,964
0/06%19/11
2,938/8T

تاثیر در شاخص

جریان پول

خالص جریان ورود و خروج پول

خالص جریان : -3,700,045/21 میلیون ریال

بیشترین خالص ورود

بیشترین خالص خروج

ترین‌های بازار

بازدهی

معاملات

بازار

تعداد نمادهای مثبت و منفی روز

  • (7%)56
  • (29%)235
  • (36%)293
  • (19%)152
  • (8%)67

بیشترین خالص خرید حقیقی

نمادخالص خریددرصدآخرین قیمت
1/1T%0/0814,389
692/3B%0/0910,015
547/7B%0/1320,758
519/3B%0/0855,619
290/4B%4/8723,700
269/9B%-3/27178,640

بیشترین سرانه معاملات حقیقی

قدرت خریدار به فروشنده حقیقی

نمادقدرت خریددرصدآخرین قیمت
8/27%-0/5320,520
6/33%2/971,247
1/67%-0/1338,000
6/1%2/9917,570
0/15%-2/9745,750
1/54%4/4931,400