وبملت
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/68%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/36%
حجم
9
0
1
0
/
3
0
6
0
M
0

وبملت

|مجاز
بانک ملت|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/68%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/36%
حجم
9
0
1
0
/
3
0
6
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  0
  0
 • تاثیر در شاخص
  -650/19
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد0
  • صنعت+1/51%
  • بورس+5/6%
  • فرابورس+4/77%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت4,690پایین ترین قیمت4,619

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۸/۳۰
   افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - برگ مالیات قطعی واصله- گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29
  • ۱۴۰۲/۸/۲۹
   افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - نقل و انتقال سهام- گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 1639/68 T
 • تعداد معاملات
  0
  0
 • تغییر مالکیت
  0/03%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -174/03 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 243/58 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/62
5,038بازه قیمت روز4,380
204/12 B
حقیقی
378/15 B
220/23 B
حقوقی
46/20 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
31/18
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 25/83 M
 • تعداد سهام353,000,000,000
 • سهام شناور
  48/66 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه3/84
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  دولت جمهوری اسلامی ایران11/16%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.بازارگردانی ملت9/05%شرکت گروه مالی ملت -سهام عام -7/02%صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم5/67%شرکت پتروشیمی فن آوران-سهامی عام-4/46%شرکت گروه مالی صباتامین -سهامی عام -2/59%شرکت س اتهران س.خ-م ک م ف ع-1/72%شرکت تعاونی معین آتیه خواهان1/71%شرکت س اخراسان رضوی س.خ-م ک م ف ع-1/66%شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان -سهامی عام -1/47%شرکت س افارس س.خ-م ک م ف ع-1/25%شرکت س اخوزستان س.خ-م ک م ف ع-1/22%شرکت شیرین عسل-سهامی خاص-1/19%شرکت س ااصفهان س.ع-م ک م ف ع-1/09%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۹/۱۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه (بانکها و موسسات اعتباری)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
ومللوملل
3
0
,
1
0
4
0
8
0
-2/99%
0
0
62/96 T
1/2%
-3/02 B
1/04-
وشهروشهر
1
0
2
0
,
2
0
7
0
0
0
-2%
0
0
191/08 T
3/63%
-23/55 B
0/65-
وپستوپست
9
0
,
6
0
5
0
0
0
0/21%
0
0
158/17 T
3/01%
-1/84 B
1/2-
وآیندوآیند
1
0
4
0
,
2
0
8
0
0
0
1/13%
0
0
228/48 T
4/34%
-28/36 B
1/26-
وسالتوسالت
1
0
3
0
,
6
0
2
0
0
0
0/15%
0
0
101/92 T
1/94%
-653/70 B
0/04-
وکاروکار
2
0
,
1
0
2
0
9
0
-0/65%
0
0
97/93 T
1/86%
489/38 M
0/77-
وپاساروپاسار
2
0
,
9
0
2
0
0
0
-0/03%
0
0
943/07 T
17/93%
-12/85 B
0/89-
وسیناوسینا
3
0
,
9
0
1
0
4
0
0/33%
0
0
99/35 T
1/89%
-14/76 B
0/84-
وبصادروبصادر
2
0
,
1
0
1
0
6
0
-2/17%
0
0
371/05 T
7/05%
-25/44 B
0/84-
وتجارتوتجارت
2
0
,
3
0
1
0
8
0
-2/65%
3
0
9
0
9
0
/
0
0
3
0
B
0
519/06 T
9/87%
-146/07 B
0/4-
وخاوروخاور
3
0
,
7
0
8
0
6
0
0%
0
0
189/30 T
3/6%
4/09 B
1/56-
وپارسوپارس
1
0
,
8
0
3
0
1
0
-2/56%
0
0
286/26 T
5/44%
-5/40 B
0/55-
ونوینونوین
5
0
,
7
0
9
0
0
0
-0/52%
0
0
176/16 T
3/35%
-47/54 B
0/42-
وزمینوزمین
4
0
,
2
0
9
0
0
0
0/99%
0
0
17/16 T
0/33%
5/99 B
1/35-
سمایهسمایه
5
0
,
1
0
7
0
4
0
1/55%
0
0
20/70 T
0/39%
503/32 M
3-
سامان
س
3
0
,
2
0
5
0
2
0
-0/24%
0
0
156/97 T
2/98%
-393/52 M
1/94-