وبملت

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/38%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/76%
حجم
9
0
5
0
/
0
0
5
0
M
0

وبملت

|مجاز
بانک ملت|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/38%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/76%
حجم
9
0
5
0
/
0
0
5
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  4
  0
  2
  0
  9
  0
  /
  4
  0
  4
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  341/76
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-4/8%
  • صنعت-1/1%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت4,591پایین ترین قیمت4,495

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۱۰
   مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه
  • ۱۴۰۲/۷/۹
   شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 1595/21 T
 • تعداد معاملات
  3
  0
  ,
  2
  0
  4
  0
  0
  0
 • تغییر مالکیت
  0/03%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 250/01 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 290/36 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/85
4,808بازه قیمت روز4,180
606/27 B
حقیقی
256/88 B
55/71 B
حقوقی
405/11 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
37/59
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 26/37 M
 • تعداد سهام353,000,000,000
 • سهام شناور
  47/79 %
نسبت‌های مالی
 • P/E3/08
 • P/Eگروه6/89
 • EPS1,456
 • P/S
  1/69
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  دولت جمهوری اسلامی ایران11/16%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگردانی ملت9/84%شرکت گروه مالی ملت -سهام عام -6/63%صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم5/67%شرکت پتروشیمی فن آوران-سهامی عام-4/46%شرکت سرمایه گذاری صباتامین -سهامی عام -2/59%شرکت تعاونی معین آتیه خواهان2/18%شرکت س اتهران س.خ-م ک م ف ع-1/72%شرکت س اخراسان رضوی س.خ-م ک م ف ع-1/66%شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان -سهامی عام -1/47%شرکت س افارس س.خ-م ک م ف ع-1/25%شرکت س اخوزستان س.خ-م ک م ف ع-1/22%شرکت شیرین عسل-سهامی خاص-1/19%شرکت س ااصفهان س.ع-م ک م ف ع-1/09%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (بانکها و موسسات اعتباری)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
دیدی
1,1284/93
355/36 B
152/28 T
3/59%
61/43 B
1/41-
ومللوملل
2,909-1/22
2/34 B
58/18 T
1/37%
-32/76 M
0/76-
توسعهتوسعه
2,717-0/98
5/34 B
0/00
0%---
وشهروشهر
14,7802/96
91/71 B
230/17 T
5/42%
-41/37 B
2/62/75
وپستوپست
10,4300/86
31/41 B
170/96 T
4/03%
-12/20 B
0/535/52
وآیندوآیند
15,440-1/97
69/39 B
247/04 T
5/82%
-59/44 B
0/38-
وسالتوسالت
15,7502/35
295/13 B
117/86 T
2/78%
-4/54 B
0/646/8
وکاروکار
2,279-0/79
5/37 B
104/83 T
2/47%
-112/65 M
0/77/22
ونور
و
1,0000
0/00
3/00 T
0/07%---
سامانسامان
2,944-0/71
24/33 B
142/11 T
3/35%
-10/39 B
0/554/55
وپاساروپاسار
2,7180
152/32 B
877/83 T
20/69%
-102/77 B
0/154/09
وسیناوسینا
3,302-5/2
5/47 B
83/82 T
1/98%
-2/40 B
1/246/07
وبصادروبصادر
2,125-0/14
103/54 B
372/63 T
8/78%
-7/49 B
0/8362/69
وتجارتوتجارت
2,549-0/31
193/79 B
570/79 T
13/45%
-63/70 B
0/844/17
وخاوروخاور
3,963-0/15
59/74 B
198/15 T
4/67%
33/51 B
1/876/03
وپارسوپارس
1,746-0/51
53/93 B
272/97 T
6/43%
136/76 M
0/79/84
ونوینونوین
6,1603/63
119/62 B
187/42 T
4/42%
-27/75 B
1/153/96
وزمینوزمین
5,690-0/87
6/19 B
22/76 T
0/54%
-3/99 B
0/17-
سمایهسمایه
7,310-4/92
490/14 M
29/24 T
0/69%
0/00
1-
وگردشوگردش
7,460-1/06
957/37 M
111/90 T
2/64%
0/00
0/953/82
ورفاه
و
467-99/79
0/00
289/77 T
6/83%---