وبملت

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/45%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/11%
حجم
4
0
1
0
/
6
0
2
0
M
0

وبملت

|مجاز
بانک ملت|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/45%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/11%
حجم
4
0
1
0
/
6
0
2
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  8
  0
  8
  0
  /
  5
  0
  4
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  542/79
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-4/5%
  • صنعت-1/1%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت4,591پایین ترین قیمت4,500

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۹
   شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
  • ۱۴۰۲/۷/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 1600/86 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  ,
  2
  0
  6
  0
  9
  0
 • تغییر مالکیت
  0/01%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 107/80 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 287/64 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/02
4,808بازه قیمت روز4,180
306/33 B
حقیقی
120/57 B
20/19 B
حقوقی
205/94 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
37/77
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 26/37 M
 • تعداد سهام353,000,000,000
 • سهام شناور
  47/79 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه6/89
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  دولت جمهوری اسلامی ایران11/16%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگردانی ملت9/84%شرکت گروه مالی ملت -سهام عام -6/63%صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم5/67%شرکت پتروشیمی فن آوران-سهامی عام-4/46%شرکت سرمایه گذاری صباتامین -سهامی عام -2/59%شرکت تعاونی معین آتیه خواهان2/18%شرکت س اتهران س.خ-م ک م ف ع-1/72%شرکت س اخراسان رضوی س.خ-م ک م ف ع-1/66%شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان -سهامی عام -1/47%شرکت س افارس س.خ-م ک م ف ع-1/25%شرکت س اخوزستان س.خ-م ک م ف ع-1/22%شرکت شیرین عسل-سهامی خاص-1/19%شرکت س ااصفهان س.ع-م ک م ف ع-1/09%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (بانکها و موسسات اعتباری)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
دیدی
1,1000/73
40/71 B
148/50 T
3/5%
-1/55 B
1/01-
ومللوملل
2,8980/34
688/19 M
57/96 T
1/37%
-32/76 M
0/84-
توسعهتوسعه
2,717-0/98
5/34 B
0/00
0%---
وشهروشهر
14,5500/14
16/27 B
226/58 T
5/35%
-2/41 B
2/24-
وپستوپست
10,420-0/48
7/37 B
170/79 T
4/03%
-5/92 B
0/7-
وآیندوآیند
15,440-1/97
29/30 B
247/04 T
5/83%
-23/86 B
0/41-
وسالتوسالت
15,7502/35
295/13 B
117/86 T
2/78%
-4/54 B
0/64-
وکاروکار
2,283-0/13
243/71 M
105/02 T
2/48%
0/00
0/74-
ونور
و
1,0000
0/00
3/00 T
0/07%---
سامانسامان
2,949-0/68
3/11 B
142/35 T
3/36%
-1/28 B
0/68-
وپاساروپاسار
2,720-0/59
6/70 B
878/48 T
20/73%
-4/64 B
0/16-
وسیناوسینا
3,297-5/25
1/24 B
83/69 T
1/98%
-330/34 M
1/11-
وبصادروبصادر
2,129-0/09
18/69 B
373/33 T
8/81%
-12/10 B
0/67-
وتجارتوتجارت
2,557-0/7
79/77 B
572/58 T
13/51%
-15/66 B
0/87-
وخاوروخاور
3,959-0/25
44/60 B
197/95 T
4/67%
30/25 B
2/11-
وپارسوپارس
1,759-1/82
11/48 B
275/00 T
6/49%
0/00
0/7-
ونوینونوین
6,0700/49
26/26 B
184/68 T
4/36%
-13/24 B
0/75-
وزمینوزمین
5,690-0/87
6/19 B
22/76 T
0/54%
-3/99 B
0/17-
سمایهسمایه
7,320-4/92
6/96 M
29/28 T
0/69%
0/00
1-
وگردشوگردش
7,460-1/06
957/37 M
111/90 T
2/64%
0/00
0/95-
ورفاه
و
467-99/79
0/00
289/77 T
6/84%---