وبملت
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
7
0
7
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
4
0
%
حجم
سهم
2
0
6
0
7
0
/
8
0
4
0
M
تصویر نماد وبملت

وبملت

|مجاز
بانک ملت|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
7
0
7
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
4
0
%
حجم معاملات
سهم
2
0
6
0
7
0
/
8
0
4
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  5
  0
  6
  0
  6
  0
  /
  5
  0
  5
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت2,155پایین ترین قیمت2,103

  بازده ماهانه

  وبملتصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -254/37 Bریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

وبملت
2,187بازه قیمت روز2,103
195/91 B
حقیقی
450/28 B
293/16 B
حقوقی
38/80 B
 • تعداد معاملات
  5
  0
  ,
  6
  0
  3
  0
  5
  0
 • ارزش بازار
  1501/65 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/04
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -254/37 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  131/40 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/29
 • حجم عرضه42/57 M
 • حجم تقاضا47/09 M
تعدادحجم خریدقیمت
12,5002,106
8117,7412,105
764,9882,104
311,140,5782,103
12,5422,101
قیمتحجم فروشتعداد
2,1084,477,82120
2,10957,2182
2,1101,133,80415
2,111518,7576
2,112367,6004
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
29/15
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  51/04 Mسهم
 • تعداد سهام
  710,000,000,000
 • درصد شناور
  %48/73
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه3/26
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  امروز
  ۱۶:۲۲”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
  ۱۴۰۳/۲/۳۰۱۹:۴۰”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
  ۱۴۰۳/۲/۲۶۱۹:۰۳”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
  ۱۴۰۳/۲/۲۴۱۳:۲۶”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
  ۱۴۰۳/۲/۱۶۱۹:۴۴”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
 • نمودار ترکیب سهامداران

  دولت جمهوری اسلامی ایران11/16%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.بازارگردانی ملت9/49%PRXسبد-شرک76894--موس33322-7%صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم5/67%شرکت پتروشیمی فن آوران-سهامی عام-4/46%شرکت گروه مالی صباتامین-سهامی عام-2/59%شرکت س اتهران س.خ-م ک م ف ع-1/72%شرکت س اخراسان رضوی س.خ-م ک م ف ع-1/66%شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان -سهامی عام -1/47%شرکت تعاونی معین آتیه خواهان1/3%شرکت س افارس س.خ-م ک م ف ع-1/25%شرکت س اخوزستان س.خ-م ک م ف ع-1/22%شرکت شیرین عسل-سهامی خاص-1/19%شرکت س ااصفهان س.ع-م ک م ف ع-1/09%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۳/۴)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد