شاخص ها

    2,288,439
    0/04%-1,110
    69T

تاثیر در شاخص

خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی :-3,700,045میلیون ریال
اطلاعات بیشتر را در صفحه نمای بازار ببینید.

قیمت‌ها

صندوق‌های برتر ماه

چگونه صندوق مورد نظر خود را انتخاب کنیم؟

مسیر اول
فیلتر براساس خواسته‌های سرمایه‌گذار

مسیر دوم
فیلتر براساس استراتژی‌های پرکاربرد

مسیر سوم
فیلتر بر اساس نوع صندوق