شپنا

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/56%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/68%
حجم
7
0
0
0
/
8
0
3
0
M
0

شپنا

|مجاز
پالایش نفت اصفهان|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/56%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/68%
حجم
7
0
0
0
/
8
0
3
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  5
  0
  7
  0
  9
  0
  /
  2
  0
  6
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -904/48
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+1/2%
  • صنعت+0/6%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت8,310پایین ترین قیمت8,100

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۹
   معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل
  • ۱۴۰۲/۷/۸
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 1856/86 T
 • تعداد معاملات
  4
  0
  ,
  2
  0
  3
  0
  2
  0
 • تغییر مالکیت
  0/03%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -316/84 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 146/15 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/38
8,900بازه قیمت روز7,740
195/69 B
حقیقی
512/53 B
383/73 B
حقوقی
66/89 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
41/9
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 12/57 M
 • تعداد سهام227,000,000,000
 • سهام شناور
  33/91 %
نسبت‌های مالی
 • P/E6/07
 • P/Eگروه5/93
 • EPS1,350
 • P/S
  0/57
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 94/67 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 91/42 M
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 135/78 M
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 773/84 B
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 750/40 B
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت آوای پردیس سلامت-سهامی خاص-15%شرکت توسعه سرمایه رفاه-سهامی خاص-11/42%بانک صادرات ایران4/78%شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا-سهامی عام-4/68%شرکت.س.صندوق بازنشستگی کشوری-سهامی عام-4/51%شرکت سرمایه گذاری ایرانیان-سهامی خاص-4/43%شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت-سهامی خاص-3/82%شرکت صادرفر-سهامی خاص-3/6%شرکت نفت سپاهان -سهامی عام -3/52%صندوق سرمایه گذاری پالایشی یکم2/42%شرکت سرمایه گذاری اهداف-سهامی عام-1/65%موسسه صندوق بازنشستگی ،وظیفه ،ازکارافتادگی وپ1/44%شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان -سهامی عام -1/35%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.ب.خبرگان اهداف1/15%شرکت س اتهران س.خ-م ک م ف ع-1/15%شرکت س اخراسان رضوی س.خ-م ک م ف ع-1/11%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.ب.خبرگان اهداف
  2/62 B
  7/98 M

نمادهای هم گروه (فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
ونفتونفت
5,400-1/82
10/40 B
27/00 T
0/61%
-3/23 B
0/666/88
شرانلشرانل
80,750-2/14
42/26 B
161/50 T
3/65%
28/97 B
1/145/42
شبندرشبندر
11,060-2/65
534/50 B
1485/82 T
33/53%
-329/59 B
0/324/55
شزنگشزنگ
108,600-1/98
578/73 M
3/04 T
0/07%
0/00
0/12334/62
شپاسشپاس
33,300-1/63
6/02 B
79/92 T
1/8%
-332/00 M
0/564/97
شجی
ش
1,0000
0/00
940/00 B
0/02%---
شنفتشنفت
8,580-3/13
15/93 B
171/60 T
3/87%
-1/37 B
0/867/37
شبهرنشبهرن
25,340-3/46
53/72 B
302/81 T
6/83%
-6/26 B
0/256/58
شاوانشاوان
22,000-4/77
95/94 B
176/00 T
3/97%
-50/34 B
0/265/78
شسپاشسپا
5,000-1/79
33/76 B
280/00 T
6/32%
-17/67 B
0/336/54
شبریزشبریز
12,710-2/58
40/51 B
381/30 T
8/61%
-6/61 B
0/766/41
شرمان
ش
1,0000
0/00
134/88 B
0%---
شترانشتران
4,366-1/04
277/57 B
1200/65 T
27/09%
-144/36 B
0/555/07
شراز
ش
14,600-4/14
51/78 B
160/60 T
3/62%
-31/30 B
0/22-