شستا
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
2
0
/
7
0
7
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
3
0
/
5
0
6
0
%
حجم
سهم
3
0
0
0
8
0
/
7
0
0
0
M
تصویر نماد شستا

شستا

|مجاز
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
2
0
/
7
0
7
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
3
0
/
5
0
6
0
%
حجم معاملات
سهم
3
0
0
0
8
0
/
7
0
0
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  0
  0
  0
  0
  /
  6
  0
  1
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -809/23
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت988پایین ترین قیمت972

  بازده ماهانه

  شستاصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -41/92 Bریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

شستا
1,010بازه قیمت روز972
204/36 B
حقیقی
246/33 B
89/79 B
حقوقی
47/83 B
 • تعداد معاملات
  5
  0
  ,
  4
  0
  1
  0
  4
  0
 • ارزش بازار
  1593/48 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/02
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -41/92 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  84/62 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/31
 • حجم عرضه69/28 M
 • حجم تقاضا71/91 M
تعدادحجم خریدقیمت
81,260,664981
91,284,559980
81,139,651979
220,000978
5232,648977
قیمتحجم فروشتعداد
982193,7121
9831,157,3883
9842,245,5127
9851,846,69910
9862,196,0008
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
24/27
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  105/17 Mسهم
 • تعداد سهام
  1,636,013,456,000
 • درصد شناور
  %11/60
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه6/12
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۳/۶۱۶:۱۹”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
  ۱۴۰۳/۲/۳۰۱۹:۳۹”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
  ۱۴۰۳/۲/۲۶۱۹:۰۴”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
  ۱۴۰۳/۲/۱۶۱۳:۰۵”
  آغاز دوره معاملاتی اختیار خرید و فروش (شستا) با سررسید شهریورماه 1403
  ۱۴۰۳/۲/۱۲۱۳:۱۲”
  آغاز دوره معاملاتی آتی سهام شستا (جستا0306)
 • نمودار ترکیب سهامداران

  سازمان تامین اجتماعی85/73%شرکت واسط مالی مهر-بامسئولیت محدود-2/67%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۳/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد