وغدیر

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/53%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/14%
حجم
3
0
/
5
0
2
0
M
0

وغدیر

|مجاز
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/53%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/14%
حجم
3
0
/
5
0
2
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  7
  0
  3
  0
  /
  1
  0
  3
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -61/51
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+15/9%
  • صنعت+9/2%
  • بورس+8/8%
  • فرابورس+4/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت20,950پایین ترین قیمت20,740

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۱
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۲۱
   معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 1499/76 T
 • تعداد معاملات
  7
  0
  5
  0
  6
  0
 • تغییر مالکیت
  0/01%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -27/47 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 169/27 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/64
22,320بازه قیمت روز19,400
33/18 B
حقیقی
60/65 B
39/95 B
حقوقی
12/47 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
29/62
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 4/97 M
 • تعداد سهام72,000,000,000
 • سهام شناور
  15/38 %
نسبت‌های مالی
 • P/E6/63
 • P/Eگروه9/24
 • EPS3,128
 • P/S
  6/22
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 8/09 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 10/91 M
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 15/33 M
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 163/39 B
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 230/62 B
 • میانگین ارزش یک سال
  ریال 313/67 B
 • نمودار ترکیب سهامداران

  موسسه صندوق بازنشستگی ،وظیفه ،ازکارافتادگی وپ23/34%صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح18/8%صندوق های بیمه نیروهای مسلح14/03%شرکت سرمایه گذاری تجاری شستان -س .خ -13/14%موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر4/37%شرکت واسط مالی مرداد-بامسئولیت محدود-2/11%صندوق بیمه عمروحوادث نیروهای مسلح1/88%شرکت توسعه ومدیریت سرمایه صبا-سهامی خاص -1/84%شرکت واسط مالی اسفندیکم-بامسئولیت محدود-1/45%شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان -سهامی عام -1/37%شرکت بیمه کوثر-سهامی عام -1/16%شرکت واسط مالی مهرپنجم-بامسئولیت محدود-1/08%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۲)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (شرکتهای چند رشته ای صنعتی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
وامیدوامید
13,940-0/14
5/82 B
1351/90 T
26/7%
-2/55 B
0/387/37
وبانکوبانک
10,0002/52
77/60 B
272/50 T
5/38%
12/55 B
1/584/7
وصندوقوصندوق
15,800-0/76
17/23 B
644/17 T
12/72%
-3/17 B
0/656/26
سینا
س
1,0000
0/00
1/90 T
0/04%---
شستاشستا
1,3290/76
463/80 B
2174/26 T
42/94%
85/72 B
1/767/37
تدبیر
ت
1,0000
0/00
71/00 T
1/4%---
وکغدیروکغدیر
14,290-0/07
70/69 B
548/24 T
10/83%
-43/50 B
1/46-