وغدیر
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
4/24%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
4/64%
حجم
1
0
1
0
/
3
0
8
0
M
تصویر نماد وغدیر

وغدیر

|مجاز
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
4/24%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
4/64%
حجم معاملات
1
0
1
0
/
3
0
8
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  6
  0
  6
  0
  /
  6
  0
  7
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  2,156/81
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت23,710پایین ترین قیمت23,090

  بازده ماهانه

  وغدیرصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  12,028,906,840ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

وغدیر
 • ارزش بازار
  1686/96 Tریال
 • تعداد معاملات
  1
  0
  ,
  1
  0
  8
  0
  1
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/02
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  12/03 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  274/03 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/9
23,950بازه قیمت روز20,830
108/52 B
حقیقی
96/49 B
158/15 B
حقوقی
170/18 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
24/7
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  5/55 Mسهم
 • تعداد سهام
  72,000,000,000
 • درصد شناور
  %15/10
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 6/54
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  موسسه صندوق بازنشستگی ،وظیفه ،ازکارافتادگی وپ23/8%صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح18/8%صندوق های بیمه نیروهای مسلح14/03%شرکت سرمایه گذاری تجاری شستان -س .خ -13/07%موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر4/37%شرکت واسط مالی مرداد-بامسئولیت محدود-2/11%صندوق بیمه عمروحوادث نیروهای مسلح1/88%شرکت توسعه ومدیریت سرمایه صبا-سهامی خاص -1/72%شرکت واسط مالی اسفندیکم-بامسئولیت محدود-1/45%شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان -سهامی عام -1/37%شرکت بیمه کوثر-سهامی عام -1/22%شرکت واسط مالی مهرپنجم-بامسئولیت محدود-1/08%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد