شتران
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
3
0
/
1
0
9
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
2
0
/
5
0
7
0
%
حجم
سهم
2
0
9
0
/
5
0
1
0
M
تصویر نماد شتران

شتران

|مجاز
پالایش نفت تهران|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
3
0
/
1
0
9
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
2
0
/
5
0
7
0
%
حجم معاملات
سهم
2
0
9
0
/
5
0
1
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  7
  0
  7
  0
  /
  8
  0
  7
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -408/51
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت2,639پایین ترین قیمت2,639

  بازده ماهانه

  شترانصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -11/10 Bریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

شتران
2,745بازه قیمت روز2,639
48/83 B
حقیقی
59/93 B
29/04 B
حقوقی
17/95 B
 • تعداد معاملات
  8
  0
  7
  0
  0
  0
 • ارزش بازار
  1035/84 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/01
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -11/10 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  76/89 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/06
 • حجم عرضه20/95 M
 • حجم تقاضا28/26 M
تعدادحجم خریدقیمت
000
000
000
000
000
قیمتحجم فروشتعداد
2,63961,547,573636
2,640644,3376
2,65817,7182
2,659400,0001
2,660424,0406
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
17/69
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  29/53 Mسهم
 • تعداد سهام
  390,000,000,000
 • درصد شناور
  %51/78
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه5/02
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۳/۶۱۵:۲۲”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
  ۱۴۰۳/۳/۵۲۰:۲۵”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
  ۱۴۰۳/۳/۵۱۵:۱۰”
  بازگشایی نماد معاملاتی اوراق اختیار فروش تبعی شتران(هتران306)
  ۱۴۰۳/۳/۵۱۵:۰۸”
  بازگشایی نمادهای معاملاتی(شبریز)،(شتران)،(شبندر) پس از رفع تعلیق
  ۱۴۰۳/۲/۳۱۱۱:۳۴”
  تعلیق نماد معاملاتی (شتران1)
 • نمودار ترکیب سهامداران

  بانک صادرات ایران5/25%شرکت سرمایه گذاری ایرانیان-سهامی خاص-4/76%شرکت س اتهران س.خ-م ک م ف ع-4/02%شرکت س اخراسان رضوی س.خ-م ک م ف ع-3/87%شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت-سهامی خاص-3/12%صندوق سرمایه گذاری پالایشی یکم3/03%شرکت س افارس س.خ-م ک م ف ع-2/92%شرکت س اخوزستان س.خ-م ک م ف ع-2/84%شرکت س ااصفهان س.ع-م ک م ف ع-2/56%شرکت س اآذربایجان شرقی س.خ-م ک م ف ع-2/26%شرکت س امازندران س.خ-م ک م ف ع-2/08%شرکت س اکرمان س.خ-م ک م ف ع-1/95%شرکت س اآذربایجان غربی س.خ-م ک م ف ع-1/75%شرکت س اسیستان وبلوچستان س.خ-م ک م ف ع-1/75%شرکت س اگیلان س.خ-م ک م ف ع-1/65%شرکت س اگلستان س.خ-م ک م ف ع-1/32%شرکت س اهرمزگان س.خ-م ک م ف ع-1/06%شرکت س الرستان س.خ-م ک م ف ع-1/02%شرکت س اکردستان س.خ-م ک م ف ع-1/01%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۳/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد