شتران
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/49%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/18%
حجم
4
0
6
0
/
0
0
5
0
M
تصویر نماد شتران

شتران

|مجاز
پالایش نفت تهران|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/49%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/18%
حجم معاملات
4
0
6
0
/
0
0
5
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  2
  0
  0
  0
  /
  2
  0
  3
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  67/36
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت2,856پایین ترین قیمت2,808

  بازده ماهانه

  شترانصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -18,252,793,605ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

شتران
 • ارزش بازار
  1104/87 Tریال
 • تعداد معاملات
  2
  0
  ,
  2
  0
  3
  0
  0
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/01
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -18/25 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  101/09 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/72
3,025بازه قیمت روز2,631
80/77 B
حقیقی
99/02 B
39/51 B
حقوقی
21/26 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
16/29
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  41/87 Mسهم
 • تعداد سهام
  390,000,000,000
 • درصد شناور
  %50/54
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 4/15
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  بانک صادرات ایران5/25%شرکت سرمایه گذاری ایرانیان-سهامی خاص-4/76%شرکت س اتهران س.خ-م ک م ف ع-4/02%شرکت س اخراسان رضوی س.خ-م ک م ف ع-3/87%شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت-سهامی خاص-3/1%صندوق سرمایه گذاری پالایشی یکم3/03%شرکت س افارس س.خ-م ک م ف ع-2/92%شرکت س اخوزستان س.خ-م ک م ف ع-2/84%شرکت س ااصفهان س.ع-م ک م ف ع-2/56%شرکت س اآذربایجان شرقی س.خ-م ک م ف ع-2/26%شرکت س امازندران س.خ-م ک م ف ع-2/08%شرکت س اکرمان س.خ-م ک م ف ع-1/95%شرکت س اآذربایجان غربی س.خ-م ک م ف ع-1/75%شرکت س اسیستان وبلوچستان س.خ-م ک م ف ع-1/75%شرکت س اگیلان س.خ-م ک م ف ع-1/65%شرکت س اگلستان س.خ-م ک م ف ع-1/32%شرکت س اهمدان س.خ-م ک م ف ع-1/26%شرکت س اهرمزگان س.خ-م ک م ف ع-1/06%شرکت س الرستان س.خ-م ک م ف ع-1/02%شرکت س اکردستان س.خ-م ک م ف ع-1/01%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۱/۳۰)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد