وتجارت
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
9
0
7
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
0
0
7
0
%
حجم
سهم
6
0
3
0
/
5
0
8
0
M
تصویر نماد وتجارت

وتجارت

|ممنوع-متوقف
بانک تجارت|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
9
0
7
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
0
0
7
0
%
حجم معاملات
سهم
6
0
3
0
/
5
0
8
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  7
  0
  6
  0
  /
  1
  0
  7
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
ممنوع | متوقف
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت1,238پایین ترین قیمت1,194

  بازده ماهانه

  وتجارتصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -34/17 Bریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

وتجارت
1,242بازه قیمت روز1,194
39/93 B
حقیقی
74/10 B
36/25 B
حقوقی
2/08 B
 • تعداد معاملات
  1
  0
  ,
  8
  0
  8
  0
  8
  0
 • ارزش بازار
  404/75 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/03
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -34/17 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  69/32 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/27
 • حجم عرضه27/30 M
 • حجم تقاضا20/63 M
تعدادحجم خریدقیمت
000
000
000
000
000
قیمتحجم فروشتعداد
1,1949,590,90150
1,196201,9763
1,197293,8016
1,199227,9664
1,2001,266,66112
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
7/86
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  56/26 Mسهم
 • تعداد سهام
  223,926,127,000
 • درصد شناور
  %45/68
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه3/26
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  امروز
  ۱۶:۲۳”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
  ۱۴۰۳/۲/۳۰۱۹:۴۰”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
  ۱۴۰۳/۲/۲۴۱۵:۱۶”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
  ۱۴۰۳/۲/۲۳۲۰:۰۱”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
  ۱۴۰۳/۲/۲۲۱۳:۱۶”
  آغاز دوره معاملاتی اختیار خرید و فروش (وتجارت) با سررسید شهریور ماه 1403
 • نمودار ترکیب سهامداران

  BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگردانی تجارت ای17/07%دولت جمهوری اسلامی ایران10/14%صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم5/58%شرکت گروه مالی صباتامین-سهامی عام-3/58%شرکت س اتهران س.خ-م ک م ف ع-2/29%شرکت س اخراسان رضوی س.خ-م ک م ف ع-2/21%شرکت توسعه معادن جنوب-بامسئولیت محدود-1/75%شرکت س افارس س.خ-م ک م ف ع-1/67%شرکت س اخوزستان س.خ-م ک م ف ع-1/62%شرکت س ااصفهان س.ع-م ک م ف ع-1/46%شرکت سرمایه گذاری ایرانیان-سهامی خاص-1/36%شرکت س اآذربایجان شرقی س.خ-م ک م ف ع-1/29%شرکت س امازندران س.خ-م ک م ف ع-1/19%شرکت س اکرمان س.خ-م ک م ف ع-1/11%شرکت س اآذربایجان غربی س.خ-م ک م ف ع-1%شرکت س اسیستان وبلوچستان س.خ-م ک م ف ع-1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۳/۴)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد