وتجارت
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/36%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/93%
حجم
6
0
8
0
/
5
0
4
0
M
تصویر نماد وتجارت

وتجارت

|ممنوع-متوقف
بانک تجارت|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/36%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/93%
حجم معاملات
6
0
8
0
/
5
0
4
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  3
  0
  9
  0
  /
  3
  0
  1
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت2,053پایین ترین قیمت2,012

  بازده ماهانه

  وتجارتصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  خالص جریان-

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

وتجارت
 • ارزش بازار
  682/53 Tریال
 • تعداد معاملات
  6
  0
  8
  0
  ,
  5
  0
  4
  0
  0
  0
  ,
  4
  0
  1
  0
  1
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/03
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی-
 • سرانه خرید حقیقی
  112/28 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/6
2,133بازه قیمت روز1,931
69/39 B
حقیقی
113/53 B
70/12 B
حقوقی
25/97 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
12/22
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  59/06 Mسهم
 • تعداد سهام
  223,926,127,000
 • درصد شناور
  %44/94
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 3/57
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگردانی تجارت ای16/96%دولت جمهوری اسلامی ایران10/14%صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم5/58%شرکت گروه مالی صباتامین -سهامی عام -4/43%شرکت س اتهران س.خ-م ک م ف ع-2/29%شرکت س اخراسان رضوی س.خ-م ک م ف ع-2/21%شرکت توسعه معادن جنوب-بامسئولیت محدود-1/75%شرکت س افارس س.خ-م ک م ف ع-1/67%شرکت س اخوزستان س.خ-م ک م ف ع-1/62%شرکت س ااصفهان س.ع-م ک م ف ع-1/46%شرکت سرمایه گذاری ایرانیان-سهامی خاص-1/36%شرکت س اآذربایجان شرقی س.خ-م ک م ف ع-1/29%شرکت س امازندران س.خ-م ک م ف ع-1/19%شرکت س اکرمان س.خ-م ک م ف ع-1/11%شرکت س اآذربایجان غربی س.خ-م ک م ف ع-1%شرکت س اسیستان وبلوچستان س.خ-م ک م ف ع-1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد