نوری
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
1
0
5
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
9
0
2
0
%
حجم
سهم
9
0
8
0
3
0
/
7
0
8
0
K
تصویر نماد نوری

نوری

|مجاز
پتروشیمی نوری|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
1
0
5
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
9
0
2
0
%
حجم معاملات
سهم
9
0
8
0
3
0
/
7
0
8
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  8
  0
  5
  0
  /
  9
  0
  4
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت194,000پایین ترین قیمت186,980

  بازده ماهانه

  نوریصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  72/38 Bریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

نوری
196,630بازه قیمت روز177,910
182/12 B
حقیقی
109/74 B
2/86 B
حقوقی
75/24 B
 • تعداد معاملات
  2
  0
  ,
  1
  0
  0
  0
  6
  0
 • ارزش بازار
  1701 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/01
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  72/38 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  280/18 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/77
 • حجم عرضه475/61 K
 • حجم تقاضا598/20 K
تعدادحجم خریدقیمت
290186,990
4625186,980
2670186,970
3726186,960
51,080186,950
قیمتحجم فروشتعداد
187,00025,1625
187,0603001
187,0908931
187,120271
187,1405001
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
7/93
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  665/65 Kسهم
 • تعداد سهام
  9,000,000,000
 • درصد شناور
  %9/41
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه7/78
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  امروز
  ۱۸:۵۸”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
  ۱۴۰۳/۲/۲۶۱۴:۲۳”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
  ۱۴۰۳/۲/۲۴۱۳:۲۶”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
  ۱۴۰۳/۲/۲۳۲۰:۰۱”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
  ۱۴۰۳/۲/۱۸۲۰:۱۶”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس-سهامی عام-68/67%شرکت سرمایه گذاری نفت وگازوپتروشیمی تامین-س.ع15/3%شرکت.س.صندوق بازنشستگی کشوری-سهامی عام-5/52%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .خلیج فارس1/1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۲/۲۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد