وپاسار
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/39%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/58%
حجم
3
0
3
0
/
3
0
3
0
M
تصویر نماد وپاسار

وپاسار

|مجاز
بانک پاسارگاد|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/39%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/58%
حجم معاملات
3
0
3
0
/
3
0
3
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  8
  0
  5
  0
  /
  5
  0
  9
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -136/37
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت2,601پایین ترین قیمت2,536

  بازده ماهانه

  وپاسارصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -34,656,223,791ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

وپاسار
 • ارزش بازار
  831/00 Tریال
 • تعداد معاملات
  1
  0
  ,
  3
  0
  6
  0
  8
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/01
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -34/66 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  74/08 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/28
2,769بازه قیمت روز2,407
8/82 B
حقیقی
43/47 B
58/78 B
حقوقی
24/12 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
16/32
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  45/49 Mسهم
 • تعداد سهام
  322,969,000,000
 • درصد شناور
  %28/33
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 3/39
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری پارس آریان -سهامی عام -9/99%شخص حقیقی4/99%شرکت نوآوران دانش پژوه خاورمیانه -سهامی خاص -4/76%شرکت نیک اندیشان سروش فجر-سهامی خاص-4/6%شرکت دانش گستران آتی سازپویا-سهامی خاص-4/59%شرکت میلادگسترنوآوران-سهامی خاص-3/76%شرکت سام گروه-سهامی خاص-3/75%شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد-س .خ -3/3%شرکت بینش پژوه ایرانیان-سهامی خاص-3/08%شرکت سهاب امیدایرانیان-سهامی خاص-2/89%شرکت آرمان گسترخردمند-سهامی خاص-2/86%شرکت خردپیشگان پارس گسترنوین-سهامی خاص-2/3%شرکت بازرگانی همقدم-سهامی خاص-2/24%شرکت آرمان گسترظفرمند-سهامی خاص-2/23%شرکت اندیشه سازان بسامان ونداد-سهامی خاص-1/89%موسسه رفاه وتامین اتیه امید1/87%شخص حقیقی1/74%شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد-سهامی خاص-1/67%BFMصندوق.س.ا.ب.اندیشه زرین پاسارگاد1/53%شرکت توسعه ومدیریت سرمایه صبا-سهامی خاص -1/47%شرکت بارقه امیدایرانیان-سهامی خاص-1/39%شرکت سامان ساخت آریان-سهامی خاص-1/26%شرکت پدیده تابان تجارت-سهامی خاص-1/23%شخص حقیقی1/22%شرکت مدبران ساخت آریان-سهامی خاص-1/06%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد