وپاسار

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/11%
حجم
5
0
6
0
/
0
0
4
0
M
0

وپاسار

|مجاز
بانک پاسارگاد|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/11%
حجم
5
0
6
0
/
0
0
4
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  5
  0
  2
  0
  /
  3
  0
  2
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -27/59
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+3/5%
  • صنعت-1/1%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت2,721پایین ترین قیمت2,680

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۲۷
   اعلامیه پذیره نویسی عمومی

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 877/83 T
 • تعداد معاملات
  6
  0
  7
  0
  1
  0
 • تغییر مالکیت
  0/02%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -102/77 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 90/87 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/15
2,911بازه قیمت روز2,531
10/45 B
حقیقی
144/13 B
183/76 B
حقوقی
50/08 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
17/69
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 35/38 M
 • تعداد سهام322,969,000,000
 • سهام شناور
  38/89 %
نسبت‌های مالی
 • P/E4/09
 • P/Eگروه6/89
 • EPS668
 • P/S
  2/66
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری پارس آریان -سهامی عام -9/99%شخص حقیقی4/99%شرکت نوآوران دانش پژوه خاورمیانه-سهامی خاص-4/72%شرکت دانش گستران آتی سازپویا-سهامی خاص-4/52%شرکت نیک اندیشان سروش فجر-سهامی خاص-4/52%شرکت میلادگسترنوآوران-سهامی خاص-3/77%شرکت سام گروه-سهامی خاص-3/75%شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد-س .خ -3/3%شرکت بینش پژوه ایرانیان-سهامی خاص-3/04%شرکت سهاب امیدایرانیان-سهامی خاص-2/86%شرکت آرمان گسترخردمند-سهامی خاص-2/5%شرکت آرمان گسترظفرمند-سهامی خاص-2/31%شرکت بازرگانی همقدم-سهامی خاص-2/24%شخص حقیقی2/06%شرکت اندیشه سازان بسامان ونداد-سهامی خاص-1/88%موسسه رفاه وتامین اتیه امید1/87%شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد-سهامی خاص-1/67%شرکت بارقه امیدایرانیان-سهامی خاص-1/64%BFMصندوق.س.ا.ب.اندیشه زرین پاسارگاد1/53%شرکت توسعه ومدیریت سرمایه صبا-سهامی خاص -1/5%شرکت تدبیرگران پیشروپایدارزرین-سهامی خاص-1/42%شخص حقیقی1/39%شرکت سامان ساخت آریان-سهامی خاص-1/26%شرکت پدیده تابان تجارت-سهامی خاص-1/21%شرکت کلهردانه جنوب-سهامی خاص-1/17%شرکت مدبران ساخت آریان-سهامی خاص-1/06%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (بانکها و موسسات اعتباری)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
دیدی
1,1284/93
355/36 B
152/28 T
3/07%
61/43 B
1/41-
وبملتوبملت
4,5190/38
429/44 B
1595/21 T
32/16%
250/01 B
0/853/08
ومللوملل
2,909-1/22
2/34 B
58/18 T
1/17%
-32/76 M
0/76-
توسعهتوسعه
2,717-0/98
5/34 B
0/00
0%---
وشهروشهر
14,7802/96
91/71 B
230/17 T
4/64%
-41/37 B
2/62/75
وپستوپست
10,4300/86
31/41 B
170/96 T
3/45%
-12/20 B
0/535/52
وآیندوآیند
15,440-1/97
69/39 B
247/04 T
4/98%
-59/44 B
0/38-
وسالتوسالت
15,7502/35
295/13 B
117/86 T
2/38%
-4/54 B
0/646/8
وکاروکار
2,279-0/79
5/37 B
104/83 T
2/11%
-112/65 M
0/77/22
ونور
و
1,0000
0/00
3/00 T
0/06%---
سامانسامان
2,944-0/71
24/33 B
142/11 T
2/86%
-10/39 B
0/554/55
وسیناوسینا
3,302-5/2
5/47 B
83/82 T
1/69%
-2/40 B
1/246/07
وبصادروبصادر
2,125-0/14
103/54 B
372/63 T
7/51%
-7/49 B
0/8362/69
وتجارتوتجارت
2,549-0/31
193/79 B
570/79 T
11/51%
-63/70 B
0/844/17
وخاوروخاور
3,963-0/15
59/74 B
198/15 T
3/99%
33/51 B
1/876/03
وپارسوپارس
1,746-0/51
53/93 B
272/97 T
5/5%
136/76 M
0/79/84
ونوینونوین
6,1603/63
119/62 B
187/42 T
3/78%
-27/75 B
1/153/96
وزمینوزمین
5,690-0/87
6/19 B
22/76 T
0/46%
-3/99 B
0/17-
سمایهسمایه
7,310-4/92
490/14 M
29/24 T
0/59%
0/00
1-
وگردشوگردش
7,460-1/06
957/37 M
111/90 T
2/26%
0/00
0/953/82
ورفاه
و
467-99/79
0/00
289/77 T
5/84%---