وپاسار

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/29%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
1
0
0
0
7
0
/
9
0
0
0
M
0

وپاسار

|مجاز
بانک پاسارگاد|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/29%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
1
0
0
0
7
0
/
9
0
0
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  9
  0
  4
  0
  /
  3
  0
  0
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -9/2
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+4/9%
  • صنعت+2/8%
  • بورس+2/3%
  • فرابورس-0/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت2,749پایین ترین قیمت2,690

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۲۷
   اعلامیه پذیره نویسی عمومی
  • ۱۴۰۲/۶/۶
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 881/06 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  ,
  0
  0
  9
  0
  2
  0
 • تغییر مالکیت
  0/03%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -193/25 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 204/97 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/21
2,918بازه قیمت روز2,538
22/75 B
حقیقی
216/00 B
272/00 B
حقوقی
78/74 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
17/72
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 35/38 M
 • تعداد سهام322,969,000,000
 • سهام شناور
  38/89 %
نسبت‌های مالی
 • P/E4/1
 • P/Eگروه6/89
 • EPS668
 • P/S
  2/67
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 45/45 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 47/04 M
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری پارس آریان -سهامی عام -9/99%شخص حقیقی4/99%شرکت نوآوران دانش پژوه خاورمیانه-سهامی خاص-4/72%شرکت دانش گستران آتی سازپویا-سهامی خاص-4/52%شرکت نیک اندیشان سروش فجر-سهامی خاص-4/52%شرکت میلادگسترنوآوران-سهامی خاص-3/77%شرکت سام گروه-سهامی خاص-3/75%شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد-س .خ -3/3%شرکت بینش پژوه ایرانیان-سهامی خاص-3/04%شرکت سهاب امیدایرانیان-سهامی خاص-2/86%شرکت آرمان گسترخردمند-سهامی خاص-2/5%شرکت آرمان گسترظفرمند-سهامی خاص-2/31%شرکت بازرگانی همقدم-سهامی خاص-2/24%شخص حقیقی2/06%شرکت اندیشه سازان بسامان ونداد-سهامی خاص-1/88%موسسه رفاه وتامین اتیه امید1/87%شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد-سهامی خاص-1/67%شرکت بارقه امیدایرانیان-سهامی خاص-1/64%BFMصندوق.س.ا.ب.اندیشه زرین پاسارگاد1/53%شرکت توسعه ومدیریت سرمایه صبا-سهامی خاص -1/5%شرکت تدبیرگران پیشروپایدارزرین-سهامی خاص-1/42%شخص حقیقی1/39%شرکت سامان ساخت آریان-سهامی خاص-1/26%شرکت پدیده تابان تجارت-سهامی خاص-1/21%شرکت کلهردانه جنوب-سهامی خاص-1/17%شرکت مدبران ساخت آریان-سهامی خاص-1/06%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۳)

  سهامدارانسهمتغییر
  شرکت میلادگسترنوآوران-سهامی خاص-
  10/30 B
  55/40 M

نمادهای هم گروه (بانکها و موسسات اعتباری)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
دیدی
1,1290/09
216/31 B
152/41 T
3/07%
9/37 B
0/86-
وبملتوبملت
4,5030/35
348/96 B
1589/56 T
31/98%
-106/93 B
0/653/1
ومللوملل
3,1400/99
3/08 B
62/80 T
1/26%
310/52 M
1/63-
توسعهتوسعه
2,717-0/98
5/34 B
0/00
0%---
وشهروشهر
14,3201/71
473/12 B
223/00 T
4/49%
-163/16 B
0/862/62
وپستوپست
10,550-1/22
44/82 B
172/92 T
3/48%
-12/96 B
0/55/59
وآیندوآیند
15,9401/98
243/42 B
255/04 T
5/13%
123/05 B
2/55-
وسالتوسالت
15,7502/35
295/13 B
117/86 T
2/37%
-4/54 B
0/646/8
وکاروکار
2,320-2/27
14/92 B
106/72 T
2/15%
5/51 B
0/847/27
ونور
و
1,0000
0/00
3/00 T
0/06%---
سامانسامان
2,939-1/76
35/40 B
141/87 T
2/85%
-13/81 B
0/514/49
وسیناوسینا
3,320-5/25
42/40 B
84/27 T
1/7%
976/28 M
0/686/07
وبصادروبصادر
2,186-0/5
84/81 B
383/32 T
7/71%
13/17 B
2/1864/23
وتجارتوتجارت
2,5540/36
571/64 B
571/91 T
11/51%
-119/58 B
0/894/16
وخاوروخاور
3,8810/49
32/20 B
194/05 T
3/9%
108/39 M
15/88
وپارسوپارس
1,800-1/49
38/74 B
281/41 T
5/66%
5/13 B
0/789/96
ونوینونوین
5,790-1/03
50/39 B
176/16 T
3/54%
-14/72 B
1/223/58
وزمینوزمین
5,810-0/85
12/69 B
23/24 T
0/47%
117/39 M
0/79-
سمایهسمایه
7,340-3
85/44 M
29/36 T
0/59%
0/00
0/5-
وگردشوگردش
7,490-2/61
51/17 B
112/35 T
2/26%
6/19 M
0/853/75
ورفاه
و
467-99/79
0/00
289/77 T
5/83%---