وپاسار
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
6/98%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
3/57%
حجم
6
0
8
0
/
5
0
1
0
M
تصویر نماد وپاسار

وپاسار

|مجاز
بانک پاسارگاد|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
6/98%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
3/57%
حجم معاملات
6
0
8
0
/
5
0
1
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  8
  0
  5
  0
  /
  0
  0
  3
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  865/15
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت2,790پایین ترین قیمت2,609

  بازده ماهانه

  وپاسارصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -20,698,413,989ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

وپاسار
 • ارزش بازار
  872/34 Tریال
 • تعداد معاملات
  1
  0
  ,
  0
  0
  6
  0
  2
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/02
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -20/70 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  218/15 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی1
2,790بازه قیمت روز2,426
42/76 B
حقیقی
63/46 B
142/52 B
حقوقی
121/82 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
15/62
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  46/51 Mسهم
 • تعداد سهام
  322,969,000,000
 • درصد شناور
  %28/26
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 3/57
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری پارس آریان -سهامی عام -9/99%شخص حقیقی4/99%شرکت نوآوران دانش پژوه خاورمیانه -سهامی خاص -4/76%شرکت نیک اندیشان سروش فجر-سهامی خاص-4/67%شرکت دانش گستران آتی سازپویا-سهامی خاص-4/59%شرکت میلادگسترنوآوران-سهامی خاص-3/76%شرکت سام گروه-سهامی خاص-3/75%شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد-س .خ -3/3%شرکت بینش پژوه ایرانیان-سهامی خاص-3/08%شرکت سهاب امیدایرانیان-سهامی خاص-2/89%شرکت آرمان گسترخردمند-سهامی خاص-2/86%شرکت خردپیشگان پارس گسترنوین-سهامی خاص-2/3%شرکت بازرگانی همقدم-سهامی خاص-2/24%شرکت آرمان گسترظفرمند-سهامی خاص-2/23%شرکت اندیشه سازان بسامان ونداد-سهامی خاص-1/89%موسسه رفاه وتامین اتیه امید1/87%شخص حقیقی1/74%شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد-سهامی خاص-1/67%BFMصندوق.س.ا.ب.اندیشه زرین پاسارگاد1/53%شرکت توسعه ومدیریت سرمایه صبا-سهامی خاص -1/47%شرکت بارقه امیدایرانیان-سهامی خاص-1/39%شرکت سامان ساخت آریان-سهامی خاص-1/26%شرکت پدیده تابان تجارت-سهامی خاص-1/23%شخص حقیقی1/22%شرکت مدبران ساخت آریان-سهامی خاص-1/06%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد