شبندر

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-3/03%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/82%
حجم
2
0
9
0
/
7
0
8
0
M
0

شبندر

|مجاز
پالایش نفت بندرعباس|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-3/03%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/82%
حجم
2
0
9
0
/
7
0
8
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  3
  0
  7
  0
  /
  9
  0
  4
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -841/65
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+5%
  • صنعت+2/3%
  • بورس-1%
  • فرابورس-1/5%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت11,570پایین ترین قیمت11,200

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۷/۴
   شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 1524/78 T
 • تعداد معاملات
  3
  0
  ,
  5
  0
  7
  0
  7
  0
 • تغییر مالکیت
  0/02%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -143/80 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 146/35 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/43
12,360بازه قیمت روز10,760
177/08 B
حقیقی
320/89 B
157/09 B
حقوقی
13/29 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
31/29
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 8/61 M
 • تعداد سهام134,341,922,000
 • سهام شناور
  30/70 %
نسبت‌های مالی
 • P/E4/62
 • P/Eگروه5/93
 • EPS2,429
 • P/S
  0/47
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 34/58 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 41/62 M
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  بانک رفاه کارگران-سهامی عام-30/53%شرکت گروه گسترش نفت وگازپارسیان -سهامی عام -15/24%بانک صادرات ایران5/68%بانک تجارت4/78%شرکت توسعه سرمایه رفاه-سهامی خاص-4/15%شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت-سهامی خاص-2/82%صندوق سرمایه گذاری پالایشی یکم2/7%شرکت س اتهران س.خ-م ک م ف ع-1/14%شرکت س اخراسان رضوی س.خ-م ک م ف ع-1/1%موسسه صندوق بازنشستگی ،وظیفه ،ازکارافتادگی وپ1/1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
ونفتونفت
5,500-1/63
10/39 B
27/50 T
0/56%
-4/35 B
1/076/91
شرانلشرانل
81,650-0/67
8/27 B
163/30 T
3/35%
-2/66 B
0/545/51
شپناشپنا
8,320-2/37
540/08 B
1888/64 T
38/75%
-167/48 B
0/536/09
شزنگشزنگ
108,750-2/11
439/71 M
3/04 T
0/06%
0/00
0/12334/93
شپاسشپاس
33,7500/89
8/61 B
81/00 T
1/66%
120/78 M
0/865/09
شجی
ش
1,0000
0/00
940/00 B
0/02%---
شنفتشنفت
8,620-1/85
10/85 B
172/40 T
3/54%
-4/93 B
0/697/49
شبهرنشبهرن
25,760-1/43
57/76 B
307/83 T
6/32%
-5/71 B
0/386/75
شاوانشاوان
23,050-2/35
53/07 B
184/40 T
3/78%
-34/99 B
0/326/01
شسپاشسپا
5,030-1/19
27/83 B
281/68 T
5/78%
-19/16 B
0/36/6
شبریزشبریز
12,810-2/32
77/29 B
384/30 T
7/88%
-23/42 B
0/616/49
شرمان
ش
1,0000
0/00
134/88 B
0%---
شترانشتران
4,414-1/68
213/56 B
1213/85 T
24/91%
-80/15 B
0/655/09
شراز
ش
14,990-1/53
21/32 B
164/89 T
3/38%
-8/72 B
0/85-