شبندر
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/32%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/21%
حجم
2
0
0
0
/
5
0
5
0
M
تصویر نماد شبندر

شبندر

|مجاز
پالایش نفت بندرعباس|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/32%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/21%
حجم معاملات
2
0
0
0
/
5
0
5
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  9
  0
  3
  0
  /
  0
  0
  1
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  77/34
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت9,590پایین ترین قیمت9,460

  بازده ماهانه

  شبندرصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -71,507,827,500ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

شبندر
 • ارزش بازار
  1278/94 Tریال
 • تعداد معاملات
  1
  0
  ,
  9
  0
  8
  0
  0
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/01
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -71/51 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  105/18 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/35
10,160بازه قیمت روز8,840
88/56 B
حقیقی
160/07 B
107/21 B
حقوقی
35/70 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
18/86
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  12/61 Mسهم
 • تعداد سهام
  134,341,922,000
 • درصد شناور
  %30/83
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 4/15
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  بانک رفاه کارگران-سهامی عام-30/53%شرکت گروه گسترش نفت وگازپارسیان -سهامی عام -15/24%بانک صادرات ایران5/68%بانک تجارت4/78%شرکت توسعه سرمایه رفاه-سهامی خاص-4/06%شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت-سهامی خاص-2/82%صندوق سرمایه گذاری پالایشی یکم2/7%شرکت س اتهران س.خ-م ک م ف ع-1/14%موسسه صندوق بازنشستگی ،وظیفه ،ازکارافتادگی وپ1/12%شرکت س اخراسان رضوی س.خ-م ک م ف ع-1/1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۱/۳۰)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد