پارسان
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/09%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/26%
حجم
4
0
/
1
0
4
0
M
تصویر نماد پارسان

پارسان

|مجاز
گسترش نفت و گاز پارسیان|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/09%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/26%
حجم معاملات
4
0
/
1
0
4
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  4
  0
  3
  0
  /
  3
  0
  8
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -102/6
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت34,870پایین ترین قیمت34,420

  بازده ماهانه

  پارسانصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -20,748,283,570ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

پارسان
 • ارزش بازار
  1401/70 Tریال
 • تعداد معاملات
  1
  0
  ,
  0
  0
  5
  0
  6
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/01
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -20/75 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  106/60 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/3
37,120بازه قیمت روز32,280
13/22 B
حقیقی
33/97 B
129/66 B
حقوقی
108/91 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
6/76
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  3/43 Mسهم
 • تعداد سهام
  40,500,000,000
 • درصد شناور
  %9/87
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 6/62
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری غدیر-سهامی عام -64/88%شرکت سرمایه گذاری آپاداناایساتیس-سهامی عام-9/12%شرکت گروه مالی مهرگان تامین پارس -سهامی خاص -4/34%موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر4/03%شرکت توسعه ومدیریت سرمایه صبا-سهامی خاص -2/38%شرکت واسط مالی مردادیکم-بامسئولیت محدود-1/79%شرکت سرمایه گذاری ملی ایران -سهامی عام -1/55%شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران1/03%شرکت سرمایه گذاری اعتضادغدیر-سهامی خاص -1/01%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد