یاقوت آگاه (یاقوت)

قیمت آخرین معامله
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/14%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/14%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”9:13
19,910
حباب لحظه‌ای
0/1%

یاقوت آگاه (یاقوت)
|

مجاز
با درآمد ثابت
ETF
|تاریخ به روز رسانی 9:14 | ETF: ۱۴۰۲/۷/۱۰
قیمت آخرین معامله
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/14%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/14%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”9:13
19,910
حباب لحظه‌ای
0/1%
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +96/1%
  • -
  • +25/66%
  • +12/21%
  • +6/16%
  • +2/02%
  • بازدهی صندوق

اطلاعات نماد قابل معامله (ETF)

یاقوت
 • قیمت پایانی
  ریال
  1
  0
  9
  0
  ,
  9
  0
  3
  0
  0
  0
 • حجم معاملات
  سهم
  8
  0
  /
  1
  0
  4
  0
  M
  0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  6
  0
  2
  0
  /
  1
  0
  5
  0
  B
  0
 • حباب پایانی0/05%
 • قیمت ابطال لحظه‌ای (۰۹:۱۳ - ۱۴۰۲/۷/۱۰)
  ریال 19,910
21893بازه قیمت روز17913
141/42 B
حقیقی
92/28 B
124/08 B
حقوقی
173/22 B
مدیر صندوق
سبدگردان آگاه
خالص ارزش دارایی (ریال)
46,096,757,336,104
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱/۲۰(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  ریال 19,904
 • قیمت ابطال
  ریال 19,894
 • قیمت آماری
  ریال 20,057
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  0/82%
 • سقف واحد های صندوق
  واحد 4,000,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  57/93%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
 • دوره تقسیم سود ندارد
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریعلیرضا حجت نیا,قاسم آزاد,معصومه شهبازی
 • متولیمؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
 • حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
 • بازارگردانصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آگاه
 • آدرس سایتhttp://www.yaghootfund.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام3/58%نقد و بانک51/15%اوراق مشارکت41/8%واحدهای صندوق1/06%گواهی سپرده کالایی0/05%سایر دارایی ها2/35%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق