یاقوت آگاه (یاقوت)
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
0
0
7
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
0
0
7
0
%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”15:57
22,732
حباب لحظه‌ای
0/05%
تصویر صندوق یاقوت

یاقوت آگاه (یاقوت)

|
مجاز
درآمد ثابت
ETF
|تاریخ به روز رسانی ۱۸:۰۶ | ETF: ۱۴۰۳/۱/۲۶
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
0
0
7
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
0
0
7
0
%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ۱۵:۵۷
22,732
حباب لحظه‌ای
0/05%
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  /
  4
  0
  5
  0
  T
 • دوره تقسیم سود
  ندارد
 • اطلاعات معاملاتی
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۳
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۴:۵۹
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوقشاخص
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق

اطلاعات معاملاتی نماد

یاقوت
24,999بازه قیمت روز20,455
1/66 T
حقیقی
1/77 T
1/79 T
حقوقی
1/67 T
 • حجم معاملات
  سهم
  1
  0
  5
  0
  1
  0
  ,
  5
  0
  5
  0
  7
  0
  ,
  3
  0
  8
  0
  0
  0
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  /
  4
  0
  5
  0
  T
 • تعداد معاملات
  5,988
 • حباب لحظه‌ای
  %0/05
 • حجم عرضه30/70 M
 • حجم تقاضا120/25 M
تعدادحجم خریدقیمت
102100,049,60622,742
75,187,79422,741
65,000,11822,740
65,001,20022,739
75,002,47922,738
قیمتحجم فروشتعداد
22,74338,9192
22,74425,393,58037
22,7451,080,53319
22,7461,000,0001
22,7471,000,4982
مدیر صندوق
سبدگردان آگاه
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱/۲۰-
خالص ارزش دارایی (ریال)
79,769,773,565,489
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  22,729ریال
 • قیمت ابطال
  22,717ریال
 • قیمت آماری
  22,680ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %-0/16
 • سقف واحد‌های صندوق
  5,000,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %70/23
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۱/۲۵
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریعلیرضا حجت نیا,قاسم آزاد,معصومه شهبازی
 • متولیمؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
 • حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
 • بازارگردانصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آگاه
 • آدرس سایتhttp://www.yaghootfund.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام2/79%نقد و بانک53/4%اوراق مشارکت39/59%واحدهای صندوق3/4%گواهی سپرده کالایی0/03%سایر دارایی ها0/78%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق