یکم نیکوکاری آگاه
قیمت صدور
31,800,284
تصویر صندوق یکم نیکوکاری آگاه

یکم نیکوکاری آگاه

مختلط|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
 • قیمت صدور
  31,800,284
 • دوره تقسیم سود
  3ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  335/78 Bریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  0%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان آگاه
دوره تقسیم سود
3 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۸/۲۱-
خالص ارزش دارایی (ریال)
335,783,599,903
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  31,800,284ریال
 • قیمت ابطال
  31,650,824ریال
 • قیمت آماری
  31,650,824ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %0
 • سقف واحد‌های صندوق
  500,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %2/12
 • تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
اطلاعات پایه
 • تاریخ آخرین تقسیم سود ۱۴۰۲/۹/۳۰
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی
  243/48 Kریال
 • ظرفیت باقی مانده
  15,562,772میلیون ریال
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاری سید وحید شالباف یزدی,نیلوفر سلیمانی فروغ,نسرین عربی
 • متولی موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
 • حسابرس حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت و حسابرسین
 • ضامن نقد شوندگی -
 • آدرس سایت http://1nikokarifund.com
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام64/14%نقد و بانک29/83%اوراق مشارکت2/93%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها3/11%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق