هستی بخش آگاه (آگاس)
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
6
0
2
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
2
0
/
5
0
2
0
%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”10:35
124,237
حباب لحظه‌ای
-0/21%
تصویر صندوق آگاس

هستی بخش آگاه (آگاس)

|مجاز
سهامی
ETF
|تاریخ به روز رسانی ۱۲:۱۹ | ETF: ۱۴۰۳/۳/۷
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
6
0
2
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
2
0
/
5
0
2
0
%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ۱۰:۳۵
124,237
حباب لحظه‌ای
-0/21%
 • ارزش معاملات
  ریال
  8
  0
  8
  0
  /
  8
  0
  8
  0
  B
 • دوره تقسیم سود
  ندارد
 • اطلاعات معاملاتی
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۵:۰۰
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوقشاخص
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق

اطلاعات معاملاتی نماد

آگاس
126,736بازه قیمت روز116,988
59/61 B
حقیقی
56/13 B
29/25 B
حقوقی
32/72 B
 • حجم معاملات
  سهم
  7
  0
  3
  0
  0
  0
  ,
  8
  0
  2
  0
  5
  0
 • ارزش معاملات
  ریال
  8
  0
  8
  0
  /
  8
  0
  8
  0
  B
 • تعداد معاملات
  627
 • حباب لحظه‌ای
  %-0/21
 • حجم عرضه401/28 K
 • حجم تقاضا311/81 K
تعدادحجم خریدقیمت
14,000123,060
1800123,050
11,200123,030
1812123,001
1297122,710
قیمتحجم فروشتعداد
123,9995,0152
124,099101
124,300141
124,5308,4091
124,540200,0001
مدیر صندوق
سبدگردان آگاه
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۹/۱-
خالص ارزش دارایی (ریال)
19,992,279,330,017
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  126,284ریال
 • قیمت ابطال
  125,465ریال
 • قیمت آماری
  125,481ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %0/01
 • سقف واحد‌های صندوق
  800,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %19/92
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۳/۵
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریارشاد آخونددزفولی,فریبرز محمدی فرد,مهرزاد منتظری
 • متولیموسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
 • حسابرسموسسه حسابرسی فریوران راهبرد
 • بازارگردانصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آگاه
 • آدرس سایتhttp://www.hbagahfund.com
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام91/63%نقد و بانک1/94%اوراق مشارکتنداردواحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایی3/9%سایر دارایی ها2/53%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق