هستی بخش آگاه (آگاس)

قیمت آخرین معامله
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/67%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-3/88%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”11:45
125,562
حباب لحظه‌ای
-0/01%

هستی بخش آگاه (آگاس)
|

مجاز
در سهام
ETF
|تاریخ به روز رسانی 11:18 | ETF: ۱۴۰۲/۷/۱۰
قیمت آخرین معامله
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/67%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-3/88%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”11:45
125,562
حباب لحظه‌ای
-0/01%
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +4,688/84%
  • +1,395/09%
  • +56/95%
  • +1/49%
  • -3/37%
  • -1/15%
  • بازدهی صندوق

اطلاعات نماد قابل معامله (ETF)

آگاس
 • قیمت پایانی
  ریال
  1
  0
  2
  0
  3
  0
  ,
  9
  0
  8
  0
  4
  0
 • حجم معاملات
  سهم
  1
  0
  /
  1
  0
  2
  0
  M
  0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  3
  0
  8
  0
  /
  6
  0
  3
  0
  B
  0
 • حباب پایانی2/61%
 • قیمت ابطال لحظه‌ای (۱۱:۴۵ - ۱۴۰۲/۷/۱۰)
  ریال 125,562
137823بازه قیمت روز112765
108/34 B
حقیقی
133/14 B
25/68 B
حقوقی
880/13 M
مدیر صندوق
سبدگردان آگاه
خالص ارزش دارایی (ریال)
23,324,457,377,835
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۹/۱(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  ریال 126,511
 • قیمت ابطال
  ریال 125,707
 • قیمت آماری
  ریال 125,721
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  0/01%
 • سقف واحد های صندوق
  واحد 800,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  23/19%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
 • دوره تقسیم سود ندارد
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریارشاد آخونددزفولی,فریبرز محمدی فرد,مهرزاد منتظری
 • متولیموسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
 • حسابرسموسسه حسابرسی فریوران راهبرد
 • بازارگردانصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آگاه
 • آدرس سایتhttp://www.hbagahfund.com
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام90/4%نقد و بانک5/23%اوراق مشارکت1/53%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها2/84%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق