مشترک آگاه
قیمت صدور
680,943,838
تصویر صندوق مشترک آگاه

مشترک آگاه

سهامی|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۱/۲۵
 • قیمت صدور
  680,943,838
 • دوره تقسیم سود
  ندارد
 • خالص ارزش دارایی
  6/94 Tریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  0/11%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوقشاخص
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان آگاه
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۵/۱۷-
خالص ارزش دارایی (ریال)
6,937,097,169,635
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  680,943,838ریال
 • قیمت ابطال
  676,459,987ریال
 • قیمت آماری
  677,223,525ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %0/11
 • سقف واحد‌های صندوق
  100,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %10/26
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۱/۲۵
اطلاعات پایه
 • ظرفیت باقی مانده
  61,111,304میلیون ریال
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریمهرزاد منتظری,علیرضا حجت نیا,مصطفی قیافه داودی
 • متولیموسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
 • حسابرسحسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت و حسابرسین
 • آدرس سایتhttp://www.agah-fund.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام94/52%نقد و بانک0/85%اوراق مشارکتنداردواحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایی2/8%سایر دارایی ها1/84%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق