همای آگاه (همای)

قیمت آخرین معامله
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/07%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/07%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”15:57
10,059
حباب لحظه‌ای
0/01%

همای آگاه (همای)
|

مجاز
با درآمد ثابت
ETF
|تاریخ به روز رسانی 15:0 | ETF: ۱۴۰۲/۷/۹
قیمت آخرین معامله
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/07%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/07%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”15:57
10,059
حباب لحظه‌ای
0/01%
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +43/94%
  • -
  • +22/18%
  • +11/21%
  • +5/81%
  • +1/97%
  • بازدهی صندوق

اطلاعات نماد قابل معامله (ETF)

همای
 • قیمت پایانی
  ریال
  1
  0
  0
  0
  ,
  0
  0
  6
  0
  0
  0
 • حجم معاملات
  سهم
  1
  0
  3
  0
  5
  0
  /
  7
  0
  2
  0
  M
  0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  /
  3
  0
  7
  0
  T
  0
 • حباب پایانی0%
 • قیمت ابطال لحظه‌ای (۱۵:۵۷ - ۱۴۰۲/۷/۹)
  ریال 10,059
11058بازه قیمت روز9048
436/63 B
حقیقی
609/47 B
270/69 B
حقوقی
97/86 B
مدیر صندوق
سبدگردان آگاه
خالص ارزش دارایی (ریال)
31,412,231,927,373
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۵/۳۱(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  ریال 10,057
 • قیمت ابطال
  ریال 10,053
 • قیمت آماری
  ریال 10,083
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  0/3%
 • سقف واحد های صندوق
  واحد 10,000,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  31/25%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
 • دوره تقسیم سود 1 ماهه
 • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۶/۳۱
 • آخرین تقسیم سود معادل سالانه 24/14%
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی
  ریال 205/00
 • استمرار پرداخت سود دارد
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریقاسم آزاد,بهروز کاظمی بره بی چاست,امین رؤفی
 • متولیمؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
 • حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
 • بازارگردانصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آگاه
 • آدرس سایتhttp://homayeagah.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام0/25%نقد و بانک58/28%اوراق مشارکت37/75%واحدهای صندوق3/13%گواهی سپرده کالایی0/01%سایر دارایی ها0/58%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق