مثقال
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/12%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/07%
حجم
1
0
3
0
/
8
0
7
0
M
تصویر نماد مثقال

مثقال

|ممنوع-متوقف
|بورس کالا
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/12%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/07%
حجم معاملات
1
0
3
0
/
8
0
7
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  5
  0
  7
  0
  /
  9
  0
  8
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت25,885پایین ترین قیمت25,693

  بازده ماهانه

  مثقالصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  74,047,196,099ریال

  وضعیت تکنیکال روز

  داده ای جهت نمایش وجود ندارد

اطلاعات معاملاتی نماد

مثقال
 • ارزش بازار-
 • تعداد معاملات
  2
  0
  ,
  3
  0
  4
  0
  6
  0
 • جابجایی مالکیتی-
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  74/05 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  351/35 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/56
28,086بازه قیمت روز22,980
297/59 B
حقیقی
223/55 B
60/46 B
حقوقی
134/51 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
-
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا -
 • تعداد سهام -
 • درصد شناور
  %31/22
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه -
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  ETFکدرزروصندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله47/4%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .آگاه8/59%شرکت سبدگردان آگاه -سهامی خاص -4/92%شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت -سهامی عام2/7%شرکت آوای همراه هوشمندهزاردستان-سهامی خاص-2/5%شخص حقیقی1/39%شرکت صنعتی آرین برد-سهامی خاص-1/28%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد