ضمان
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/98%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/9%
حجم
4
0
/
9
0
1
0
M
ض

ضمان

|مجاز
|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/98%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/9%
حجم معاملات
4
0
/
9
0
1
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  7
  0
  6
  0
  /
  6
  0
  2
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت16,160پایین ترین قیمت15,550

  بازده ماهانه

  ضمانصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  56,843,632,519ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

ضمان
 • ارزش بازار-
 • تعداد معاملات
  1
  0
  6
  0
  4
  0
 • جابجایی مالکیتی-
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  56/84 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  1/28 Bریال
 • قدرت خرید حقیقی11/99
17,688بازه قیمت روز14,472
57/81 B
حقیقی
963/83 M
18/75 B
حقوقی
75/59 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
-
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا -
 • تعداد سهام -
 • درصد شناور
  %6/60
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه -
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سبدگردان کاریزما-سهامی خاص -35/27%شرکت گروه خدمات بازارسرمایه کاریزما-س .خ -14/88%صندوق سرمایه گذاری نوع دوم کارا14/48%صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت کاریزما13/59%صندوق سرمایه گذاری بادرآمدثابت کمند7/65%کارگزاری کاریزما2/5%شرکت آفتاب ریحانه نشان -سهامی خاص -1/98%شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند-سهامی عام -1/88%PRXسبد-شرک10999--شرک05487-1/17%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد