ضمان

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-4/21%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-4/21%
حجم
1
0
0
0
0
0
/
0
0
0
0
K
0

ضمان

|مجاز
|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-4/21%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-4/21%
حجم
1
0
0
0
0
0
/
0
0
0
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  /
  5
  0
  0
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت15,000پایین ترین قیمت15,000

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۸
   آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ 1402/07/09
  • ۱۴۰۲/۷/۸
   آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ 1402/07/09

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار-
 • تعداد معاملات
  1
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -1/50 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 1/40 B
 • قدرت خریدار به فروشنده1
16,500بازه قیمت روز13,500
2/79 B
حقیقی
2/79 B
8/40 B
حقوقی
8/40 B
مقیاس
-
درصد سهم از صنعت
-
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا-
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سبدگردان کاریزما-سهامی خاص -26/73%شرکت گروه خدمات بازارسرمایه کاریزما-س .خ -14/58%صندوق سرمایه گذاری نوع دوم کارا14/52%صندوق سرمایه گذاری بادرآمدثابت کاریزما13/6%صندوق سرمایه گذاری بادرآمدثابت کمند7/7%صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان3%کارگزاری کاریزما2/5%شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند-سهامی عام -2%شرکت خطرپذیران نوین آفرینش -سهامی خاص -1/68%PRXسبد-شرک10999--شرک05487-1/4%صندوق سرمایه گذاری امین آشناایرانیان1/4%شرکت آفتاب ریحانه نشان -سهامی خاص -1/37%PRXسبد-شرک10999--شرک14909-1/1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (صندوق سرمایه گذاری قابل معامله)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E