داریوش
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/08%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/84%
حجم
1
0
/
0
0
8
0
M
تصویر نماد داریوش

داریوش

|مجاز
|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/08%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/84%
حجم معاملات
1
0
/
0
0
8
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  8
  0
  /
  9
  0
  1
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت17,870پایین ترین قیمت17,305

  بازده ماهانه

  داریوشصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -161,142,263ریال

  وضعیت تکنیکال روز

  داده ای جهت نمایش وجود ندارد

اطلاعات معاملاتی نماد

داریوش
 • ارزش بازار-
 • تعداد معاملات
  4
  0
  2
  0
 • جابجایی مالکیتی-
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -161/14 Mریال
 • سرانه خرید حقیقی
  36/91 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/53
19,082بازه قیمت روز15,614
959/60 M
حقیقی
1/12 B
17/95 B
حقوقی
17/79 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
-
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا -
 • تعداد سهام -
 • درصد شناور
  %13/56
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه -
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  ETFکدرزروصندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله65/3%شرکت آرمان توسعه مبین مهرسپهر-سهامی خاص -9/09%شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان -سهامی عام -3/34%شرکت نواندیش توسعه متین-سهامی خاص-2/6%شرکت پدیده تابان تجارت-سهامی خاص-2/39%PRXسبد-شرک68910--شرک72135-2/06%شرکت گروه مالی شهر-سهامی عام -1/66%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد