آساس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/33%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/34%
حجم
5
0
4
0
2
0
/
6
0
3
0
K
تصویر نماد آساس

آساس

|مجاز
|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/33%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/34%
حجم معاملات
5
0
4
0
2
0
/
6
0
3
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  0
  0
  /
  4
  0
  3
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت37,900پایین ترین قیمت37,410

  بازده ماهانه

  آساسصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -4,507,833,733ریال

  وضعیت تکنیکال روز

  داده ای جهت نمایش وجود ندارد

اطلاعات معاملاتی نماد

آساس
 • ارزش بازار-
 • تعداد معاملات
  2
  0
  9
  0
  1
  0
 • جابجایی مالکیتی-
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -4/51 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  126/89 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/4
41,269بازه قیمت روز33,767
15/61 B
حقیقی
20/12 B
4/82 B
حقوقی
314/91 M
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
-
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا -
 • تعداد سهام -
 • درصد شناور
  %25/68
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه -
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  ETFکدرزروصندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله55/47%شرکت بانک اقتصادنوین -سهامی عام -8/5%BFMصندوق .س .ا.بازارگردانی آسمان زاگرس3/29%شرکت سبدگردان آسمان -سهامی خاص -1/85%سبد شخص حقیقی1/46%صندوق سرمایه گذاری تمشک نمادرشد1/4%PRXسبد-شرک56359--شرک46332-1/27%شخص حقیقی1/08%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد