اوصتا
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/15%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/15%
حجم
3
0
3
0
/
3
0
5
0
M
تصویر نماد اوصتا

اوصتا

|مجاز
|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/15%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/15%
حجم معاملات
3
0
3
0
/
3
0
5
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  /
  1
  0
  3
  0
  T
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت33,933پایین ترین قیمت33,932

  بازده ماهانه

  اوصتاصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -5,401,042,421ریال

  وضعیت تکنیکال روز

  داده ای جهت نمایش وجود ندارد

اطلاعات معاملاتی نماد

اوصتا
 • ارزش بازار-
 • تعداد معاملات
  1
  0
  3
  0
  5
  0
 • جابجایی مالکیتی-
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -5/40 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  446/52 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/41
37,270بازه قیمت روز30,494
17/41 B
حقیقی
22/82 B
1/11 T
حقوقی
1/11 T
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
-
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا -
 • تعداد سهام -
 • درصد شناور
  %21/32
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه -
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  ETFکدرزروصندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله49/19%BFMصندوق .س .ا.ب .صباگسترنفت وگازتامین4/48%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .لاجورددماوند3/3%شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران -سهامی خاص -2/79%BFMصندوق .س .ا.بازارگردانی امیدلوتوس پارسیان2/77%شرکت گروه مالی صباتامین -سهامی عام -2/72%کارگزاری صباتامین -سهامی خاص -2/65%شرکت تامین سرمایه دماوند-سهامی عام -2/08%شرکت سهامی بیمه ایران -سهامی خاص -1/91%PRXسبد-شرک71185--شرک04729-1/33%شرکت شیمی بافت -سهامی خاص -1/3%موسسه تامین آتیه کارکنان گروه کشتیرانی1/12%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .توسعه فولادمبارکه1/03%شرکت پالایش نفت تهران -سهامی عام -1/01%شرکت سیمان خوزستان -سهامی عام -1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد