دریا
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/19%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/19%
حجم
1
0
/
1
0
5
0
M
د

دریا

|مجاز
|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/19%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/19%
حجم معاملات
1
0
/
1
0
5
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  7
  0
  /
  9
  0
  5
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت15,650پایین ترین قیمت15,530

  بازده ماهانه

  دریاصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -12,177,649,250ریال

  وضعیت تکنیکال روز

  داده ای جهت نمایش وجود ندارد

اطلاعات معاملاتی نماد

دریا
 • ارزش بازار-
 • تعداد معاملات
  6
  0
  1
  0
 • جابجایی مالکیتی-
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -12/18 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  1/04 Bریال
 • قدرت خرید حقیقی0/82
17,120بازه قیمت روز14,020
3/13 B
حقیقی
15/31 B
14/82 B
حقوقی
2/65 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
-
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا -
 • تعداد سهام -
 • درصد شناور
  %10/06
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه -
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  ETFکدرزروصندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله70/25%شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران -س .ع -8/77%شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت -سهامی عام5/07%صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا2/42%شرکت پارس مولیبدن-سهامی خاص-1/23%صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان1/2%شرکت سرمایه گذاری اعتبارایران-سهامی عام-1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد