نگین

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/2%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/2%
حجم
1
0
0
0
0
0
/
0
0
0
0

نگین

|مجاز
|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/2%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/2%
حجم
1
0
0
0
0
0
/
0
0
0
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  8
  0
  /
  5
  0
  1
  0
  M
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/2%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت85,130پایین ترین قیمت85,130

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۵
   صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۲۸
   آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ 1402/07/08

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار-
 • تعداد معاملات
  1
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 0/00
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 10/04 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/17
93,830بازه قیمت روز76,770
60/24 M
حقیقی
721/60 M
1/66 B
حقوقی
996/94 M
مقیاس
-
درصد سهم از صنعت
-
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا-
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  صندوق سرمایه گذاری ره آوردآبادمسکن32/26%شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران -سهامی خاص -20/69%صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاور13/09%شرکت گروه مالی بانک مسکن-سهامی عام-12/84%ذذذبازارگردان شرک19553نگین11/69%شرکت تامین سرمایه بانک مسکن-سهامی خاص-8/45%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  ذذذبازارگردان شرک19553نگین
  3/16 M
  1/19 K

نمادهای هم گروه (صندوق سرمایه گذاری قابل معامله)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E