نگین
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/01%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/01%
حجم
1
0
3
0
1
0
/
0
0
0
0
ن

نگین

|مجاز
|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/01%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/01%
حجم معاملات
1
0
3
0
1
0
/
0
0
0
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  2
  0
  /
  0
  0
  3
  0
  M
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت91,840پایین ترین قیمت91,840

  بازده ماهانه

  نگینصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -12,031,040ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

نگین
 • ارزش بازار-
 • تعداد معاملات
  1
  0
 • جابجایی مالکیتی-
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -12/03 Mریال
 • سرانه خرید حقیقی-
 • قدرت خرید حقیقی-
101,030بازه قیمت روز82,670
0
حقیقی
12/03 M
12/03 M
حقوقی
0
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
-
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا -
 • تعداد سهام -
 • درصد شناور
  %0/62
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه -
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  صندوق سرمایه گذاری ره آوردآبادمسکن32/26%شرکت تامین سرمایه بانک مسکن-سهامی خاص-21/29%شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران -سهامی خاص -20/69%صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاور13/09%ذذذبازارگردان شرک19553نگین12/05%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد