نگین
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/08%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/1%
حجم
2
0
/
6
0
3
0
K
ن

نگین

|مجاز
|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/08%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/1%
حجم معاملات
2
0
/
6
0
3
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  4
  0
  4
  0
  /
  1
  0
  4
  0
  M
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت94,550پایین ترین قیمت91,840

  بازده ماهانه

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  183,388,250ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

نگین
 • ارزش بازار-
 • تعداد معاملات
  1
  0
  2
  0
 • جابجایی مالکیتی-
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  183/39 Mریال
 • سرانه خرید حقیقی
  26/56 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی1/91
101,110بازه قیمت روز82,730
239/06 M
حقیقی
55/67 M
5/05 M
حقوقی
188/44 M
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
-
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا -
 • تعداد سهام -
 • درصد شناور
  %0/62
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه -
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  صندوق سرمایه گذاری ره آوردآبادمسکن32/26%شرکت تامین سرمایه بانک مسکن-سهامی خاص-21/29%شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران -سهامی خاص -20/69%صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاور13/09%ذذذبازارگردان شرک19553نگین12/05%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد