آفاق
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/08%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/08%
حجم
1
0
9
0
/
1
0
0
0
M
تصویر نماد آفاق

آفاق

|مجاز
|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/08%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/08%
حجم معاملات
1
0
9
0
/
1
0
0
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  9
  0
  1
  0
  /
  3
  0
  1
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت10,020پایین ترین قیمت10,015

  بازده ماهانه

  آفاقصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  9,079,975,402ریال

  وضعیت تکنیکال روز

  داده ای جهت نمایش وجود ندارد

اطلاعات معاملاتی نماد

آفاق
 • ارزش بازار-
 • تعداد معاملات
  1
  0
  2
  0
  1
  0
 • جابجایی مالکیتی-
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  9/08 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  254/16 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/94
11,008بازه قیمت روز9,008
14/23 B
حقیقی
5/15 B
177/08 B
حقوقی
186/16 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
-
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا -
 • تعداد سهام -
 • درصد شناور
  %9/98
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه -
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  ETFکدرزروصندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله76/26%موسسه همیاری سرمایه انسانی پاسارگاد2/48%شرکت پالایش نفت تهران -سهامی عام -2/47%BFMصندوق سرمایه گذاری ا.ب.آوای زاگرس1/99%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .توسعه فولادمبارکه1/83%PRXسبد-شرک71600--شرک13709-1/49%شرکت صندوق ضمانت صادرات ایران -سهامی خاص -1/27%شخص حقیقی1/18%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .داراداریوش1/05%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد