زنجان
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/18%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/93%
حجم
2
0
/
5
0
2
0
M
تصویر نماد زنجان

زنجان

|مجاز
صنایع کشاورزی وکود زنجان|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/18%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/93%
حجم معاملات
2
0
/
5
0
2
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  5
  0
  /
  6
  0
  1
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت2,300پایین ترین قیمت2,200

  بازده ماهانه

  زنجانصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -728,165,500ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

زنجان
 • ارزش بازار
  13/65 Tریال
 • تعداد معاملات
  8
  0
  0
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/04
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -728/17 Mریال
 • سرانه خرید حقیقی
  152/24 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/82
2,316بازه قیمت روز2,182
4/87 B
حقیقی
5/60 B
728/17 M
حقوقی
0
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/07
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/00 سهم
 • تعداد سهام
  6,125,000,000
 • درصد شناور
  %36/23
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 0
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه مدیریت سرمایه تابان-سهامی خاص-25/82%شرکت گروه مدیریت وسرمایه ساتیا-سهامی خاص-8/95%شرکت مهستان سبزکیش-سهامی خاص-7/23%شرکت توسعه کسب وکارهیراد-سهامی خاص-3/88%شرکت نیک پردازش زنگان-سهامی خاص-3/51%شرکت توسعه کسب وکارهیوا-سهامی خاص-2/64%شرکت گروه مالی دانایان -سهامی عام -2/43%شرکت توسعه کسب وکارپارس سپنتا-سهامی خاص-2/09%کارگزاری دانایان-سهامی خاص-1/88%شرکت پویاتجارت فریاب-سهامی خاص-1/41%شرکت بازرگانی کام یاب کام گلستان-سهامی خاص-1/38%شخص حقیقی1/31%شخص حقیقی1/24%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۱/۳۰)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد