وسین
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
2
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
0
0
4
0
%
حجم
سهم
2
0
0
0
0
0
K
تصویر نماد وسین

وسین

|مجاز
بیمه سینا|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
2
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
0
0
4
0
%
حجم معاملات
سهم
2
0
0
0
0
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  4
  0
  6
  0
  1
  0
  M
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت2,305پایین ترین قیمت2,305

  بازده ماهانه

  وسینصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  خالص جریان-

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

وسین
2,398بازه قیمت روز2,304
461 M
حقیقی
461 M
0
حقوقی
0
 • تعداد معاملات
  2
  0
  0
  0
  0
  0
  ,
  0
  0
  0
  0
  0
  0
 • ارزش بازار
  13/82 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی-
 • سرانه خرید حقیقی
  461 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  1
 • حجم عرضه2/18 M
 • حجم تقاضا49/63 K
تعدادحجم خریدقیمت
000
000
000
000
000
قیمتحجم فروشتعداد
2,30410,336,17073
2,305150,0001
2,37624,7901
2,39811,0002
2,42652,4262
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/87
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  9/08 Mسهم
 • تعداد سهام
  5,877,993,000
 • درصد شناور
  %21/57
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه0
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۲/۹۱۳:۵۴”
  بازگشایی نماد معاملاتی (وسین1)
  ۱۴۰۳/۲/۳۱۳:۳۰”
  توقف نمادهای معاملاتی (انتخاب1) و (وسین1) در پایان جلسه معاملات
  ۱۴۰۳/۱/۷۱۴:۵۳”
  بازگشایی نماد معاملاتی (وسین1)
  ۱۴۰۲/۱۲/۱۳۱۴:۲۳”
  بازگشایی نماد معاملاتی (وسین1)
  ۱۴۰۲/۱۲/۷۱۴:۱۰”
  بازگشایی برخی از نمادهای معاملاتی
 • نمودار ترکیب سهامداران

  موسسه بنیادعلوی49/61%شرکت مادرتخصصی مالی وسرمایه گذاری سینا-سهامی خ15/94%شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران -سهامی عام -3/72%شرکت ره نگارخاورمیانه پارس -سهامی خاص -3/18%شرکت مهندسان مشاورسازه -سهامی خاص -2/42%شرکت ارزش آفرینان کوثرکیش -سهامی خاص -2/37%شرکت سرمایه گذاری صدرآرین -سهامی عام -1/19%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۳/۴)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد