وثوق
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/82%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/39%
حجم
3
0
/
4
0
6
0
M
تصویر نماد وثوق

وثوق

|مجاز
سرمایه گذاری وثوق امین|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/82%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/39%
حجم معاملات
3
0
/
4
0
6
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  7
  0
  7
  0
  /
  9
  0
  7
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت23,650پایین ترین قیمت22,400

  بازده ماهانه

  وثوقصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  213,360,000ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

وثوق
 • ارزش بازار
  7/20 Tریال
 • تعداد معاملات
  7
  0
  5
  0
  0
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %1/08
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  213/36 Mریال
 • سرانه خرید حقیقی
  258/01 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/71
23,700بازه قیمت روز22,400
77/92 B
حقیقی
77/71 B
0
حقوقی
213/36 M
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/01
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  867/68 Kسهم
 • تعداد سهام
  320,000,000
 • درصد شناور
  %81/23
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 0
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگردانی کارون2/5%شخص حقیقی2%شخص حقیقی1/91%شخص حقیقی1/74%شخص حقیقی1/6%شرکت پدیده شفق شکوهیه-بامسئولیت محدود-1/41%شخص حقیقی1/19%شخص حقیقی1/17%شخص حقیقی1/11%شخص حقیقی1/09%شخص حقیقی1/05%شخص حقیقی1%شخص حقیقی1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۱/۳۰)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد