وثوق

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/9%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/55%
حجم
2
0
/
3
0
5
0
M
0

وثوق

|مجاز
سرمایه گذاری وثوق امین|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/9%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/55%
حجم
2
0
/
3
0
5
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  6
  0
  9
  0
  /
  2
  0
  3
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+8/5%
  • صنعت
  • بورس+9/4%
  • فرابورس+5/8%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت29,850پایین ترین قیمت29,000

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۵/۲۲
   صورت های مالی سال مالی منتهی به 1402/04/31 (حسابرسی نشده)
  • ۱۴۰۲/۳/۳۰
   معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 9/41 T
 • تعداد معاملات
  4
  0
  7
  0
  7
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 0/00
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 366/48 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/77
30,200بازه قیمت روز28,500
69/27 B
حقیقی
69/27 B
0/00
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
2/38
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی2%شخص حقیقی1/92%شخص حقیقی1/76%شخص حقیقی1/6%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.بازارگردانی کارون1/6%شرکت پدیده شفق شکوهیه-بامسئولیت محدود-1/41%شخص حقیقی1/19%شخص حقیقی1/19%شخص حقیقی1/15%شخص حقیقی1/11%شخص حقیقی1/09%شخص حقیقی1/08%شخص حقیقی1/05%شخص حقیقی1/01%شخص حقیقی1%شخص حقیقی1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۶/۲۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  شخص حقیقی
  5/64 M
  -5/29 K
  BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.بازارگردانی کارون
  5/14 M
  -157/00
  شخص حقیقی
  3/23 M
  3/15 K
  شخص حقیقی
  3/22 M
  -1/00 K

نمادهای هم گروه (واسطه‌گری‌های مالی و پولی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
وآفروآفر
27,8502/95
137/04 B
13/93 T
3/53%
-16/46 B
0/99-
وآوین
و
1,0000
0/00
50/00 B
0/01%---
وسناوسنا
18,0602/96
27/03 B
62/46 T
15/84%
3/39 B
1/15-
وآتوسوآتوس
7,4702/94
524/73 M
13/45 T
3/41%
0/00
4/5-
وارسوارس
32,6001/22
88/99 B
16/30 T
4/13%
16/05 B
1/53-
واعتبارواعتبار
4,8951/87
11/96 B
8/81 T
2/23%
174/89 M
1/39-
ومشانومشان
246,8002/99
86/52 B
64/17 T
16/27%-0/98-
ولامید
و
1,0000
0/00
300/00 B
0/08%---
ولرازولراز
69,8002/95
150/86 B
4/26 T
1/08%
27/92 B
1/6-
واحیاواحیا
19,1402/88
33/39 B
153/12 T
38/82%
-8/58 B
1-
ویساویسا
15,0902/93
3/97 B
17/20 T
4/36%
350/09 M
2/47-
وثنووثنو
2,984-4/25
32/33 B
7/46 T
1/89%
0/00
0/81-
واحصاواحصا
27,3005/2
53/95 B
11/53 T
2/92%
10/46 B
1/21-
ولاناولانا
38,200-1/45
64/87 B
3/82 T
0/97%
934/83 M
1/19-
ومعین
و
1,0000
0/00
6/00 T
1/52%---
وکاسپی
و
1,0000
0/00
3/00 T
0/76%---
ولشرقولشرق
6,1503/69
7/48 B
8/61 T
2/18%
-500/34 M
1/03-