ولانا
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
8
0
3
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
8
0
3
0
%
حجم (مشکوک)
سهم
7
0
1
0
0
0
/
1
0
1
0
K
تصویر نماد ولانا

ولانا

|مجاز
لیزینگ آریا دانا|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
8
0
3
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
8
0
3
0
%
حجم معاملات(مشکوک)
سهم
7
0
1
0
0
0
/
1
0
1
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  9
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت26,850پایین ترین قیمت26,750

  بازده ماهانه

  ولاناصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -18/19 Bریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

ولانا
27,750بازه قیمت روز26,750
806/23 M
حقیقی
19 B
18/19 B
حقوقی
0
 • تعداد معاملات
  7
  0
  8
  0
 • ارزش بازار
  2/67 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/71
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -18/19 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  100/78 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/12
تعدادحجم خریدقیمت
000
000
000
000
000
قیمتحجم فروشتعداد
27,0005001
27,05050,0001
27,1002,2501
27,1502,2501
27,2002,5001
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
1/99
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  679/12 Kسهم
 • تعداد سهام
  100,000,000
 • درصد شناور
  %40/27
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه0
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۱/۱۱۱۳:۳۳”
  بازگشایی نماد معاملاتی (ولانا1)
  ۱۴۰۲/۱۲/۲۳۱۳:۱۵”
  توقف نماد معاملاتی (ولانا1) در پایان جلسه معاملات
  ۱۴۰۲/۲/۵۱۴:۵۴”
  بازگشايي مرتبه دوم نماد معاملاتي (ولانا1)
  ۱۴۰۲/۲/۵۱۴:۰۵”
  بازگشايي نماد معاملاتي (ولانا1)
  ۱۴۰۲/۱/۲۷۱۳:۵۰”
  توقف نماد معاملاتي (ولانا1)
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری گروه مالی ایرانیان-سهامی عام25/5%شخص حقیقی7/85%شخص حقیقی6/58%شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس وخوزستان-سها5/35%شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان-سهامی عام-4/49%شخص حقیقی3/07%شخص حقیقی2/3%PRXسبد-شرک69560--شرک08556-2/08%PRXسبد-شرک68910--شرک05462-1/26%شخص حقیقی1/25%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۳/۴)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد