ولانا

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/97%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/07%
حجم
3
0
5
0
2
0
/
2
0
0
0
K
0

ولانا

|مجاز
شرکت لیزینگ آریا دانا|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/97%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/07%
حجم
3
0
5
0
2
0
/
2
0
0
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  3
  0
  /
  2
  0
  3
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+9/2%
  • صنعت
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت38,000پایین ترین قیمت37,550

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۱۲
   توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده
  • ۱۴۰۲/۶/۵
   اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی شده)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 3/79 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  0
  0
  5
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -375/50 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 262/36 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/65
39,850بازه قیمت روز37,550
12/86 B
حقیقی
13/23 B
375/50 M
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/96
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 508/26 K
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E85/84
 • P/Eگروه-
 • EPS437
 • P/S
  15/15
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری گروه مالی ایرانیان-سهامی عام26/7%شخص حقیقی7/65%شخص حقیقی5/55%شرکت گسترش فناوری عمران زیست-سهامی خاص-3/1%شخص حقیقی2/7%شرکت فناوران اطلاعات وارتباطات محتسب-س.خ-2/5%شخص حقیقی2/29%شخص حقیقی2/15%شرکت محب گردشگری سلامت ایرانیان-سهامی خاص-1/98%شخص حقیقی1/78%شرکت محب مهرسلامت پارس-سهامی خاص-1/73%شخص حقیقی1/67%شخص حقیقی1/59%شخص حقیقی1/5%شرکت گروه سرمایه گذاری فولادگسترکوثر-س.ع-1/42%شرکت راه گشاتجارت آذربایجان-بامسئولیت محدود-1/21%شخص حقیقی1/14%شخص حقیقی1/07%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  شرکت سرمایه گذاری گروه مالی ایرانیان-سهامی عام
  26/70 M
  -99/61 K
  شخص حقیقی
  5/55 M
  3/00 K

نمادهای هم گروه (واسطه‌گری‌های مالی و پولی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
وآفروآفر
30,7002/51
462/55 B
15/35 T
3/87%
22/90 B
0/763/58
وآوین
و
1,0000
0/00
50/00 B
0/01%---
وسناوسنا
17,6402/97
22/86 B
61/01 T
15/39%
8/96 B
5/4142/94
وآتوسوآتوس
7,4702/94
1/60 B
13/45 T
3/39%
0/00
0/88-
وارسوارس
38,100-0/67
964/89 B
19/05 T
4/8%
19/38 B
2/0315/15
واعتبارواعتبار
4,7900/91
26/80 B
8/62 T
2/17%
127/86 M
0/963/7
ومشانومشان
246,8002/99
86/52 B
64/17 T
16/18%-0/9820/66
ولامید
و
1,0000
0/00
300/00 B
0/08%---
ولرازولراز
67,200-2/96
3/07 B
4/10 T
1/03%
0/00
0/3-
واحیاواحیا
18,350-1/03
45/78 B
146/80 T
37/02%
3/63 B
0/567/96
وثوقوثوق
32,600-0/46
92/39 B
10/43 T
2/63%
-2/76 B
1/3559/68
ویساویسا
15,0902/93
3/97 B
17/20 T
4/34%
350/09 M
2/4718/95
وثنووثنو
2,925-2/97
10/27 B
7/31 T
1/84%
-2/75 B
0/495/5
واحصاواحصا
26,7501/31
17/89 B
11/30 T
2/85%
-3/14 B
1/7326/24
ومعین
و
1,0000
0/00
6/00 T
1/51%---
وکاسپی
و
1,0000
0/00
3/00 T
0/76%---
ولشرقولشرق
5,980-6/65
8/52 B
8/37 T
2/11%
-1/01 B
0/5446/55