وایرا
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
9
0
8
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
6
0
2
0
%
حجم
سهم
1
0
/
4
0
2
0
M
تصویر نماد وایرا

وایرا

|مجاز
سرمایه گذاری صنایع ایران|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
9
0
8
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
6
0
2
0
%
حجم معاملات
سهم
1
0
/
4
0
2
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  6
  0
  /
  2
  0
  7
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت4,404پایین ترین قیمت4,404

  بازده ماهانه

  وایراصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -5/40 Bریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

وایرا
4,582بازه قیمت روز4,404
870/88 M
حقیقی
6/27 B
5/40 B
حقوقی
0
 • تعداد معاملات
  3
  0
  6
  0
 • ارزش بازار
  9/82 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/07
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -5/40 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  217/72 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/45
تعدادحجم خریدقیمت
147,4464,200
113,0004,091
000
000
000
قیمتحجم فروشتعداد
4,4045,798,03278
4,40512,5961
4,4398,0001
4,462200,0001
4,50042,0001
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/01
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  4/41 Mسهم
 • تعداد سهام
  2,200,000,000
 • درصد شناور
  %26/03
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه0
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۲/۲۹۱۱:۳۱”
  تغییر حجم مبنای برخی از نمادهای معاملاتی در بازار پایه
  ۱۴۰۳/۲/۲۶۱۸:۱۶”
  تغییر حجم مبنای برخی از نمادهای معاملاتی در بازار پایه
  ۱۴۰۳/۲/۲۵۱۱:۳۸”
  تغییر حجم مبنای نماد معاملاتی (وایرا1)
  ۱۴۰۳/۲/۲۴۱۸:۰۱”
  تغییر حجم مبنای نماد معاملاتی (وایرا1)
  ۱۴۰۲/۷/۱۲۱۸:۴۷”
  عرضه عمده سهام مديريتي غيركنترلي در نماد معاملاتي (وايرا4)
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی9/54%شخص حقیقی8/77%شخص حقیقی8/77%شخص حقیقی8/77%شخص حقیقی8/77%شخص حقیقی8/77%شرکت فرزان تجارت پارمیس-بامسئولیت محدود-7/17%شخص حقیقی5/4%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگردانی سورین2/62%شخص حقیقی2/03%شخص حقیقی1/79%شخص حقیقی1/57%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۳/۴)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد