کورز
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/83%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/2%
حجم
3
0
6
0
5
0
/
0
0
7
0
K
تصویر نماد کورز

کورز

|مجاز
ورزیران|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/83%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/2%
حجم معاملات
3
0
6
0
5
0
/
0
0
7
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  /
  7
  0
  6
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت4,810پایین ترین قیمت4,810

  بازده ماهانه

  کورزصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  0ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

کورز
 • ارزش بازار
  9/88 Tریال
 • تعداد معاملات
  2
  0
  9
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/02
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  0ریال
 • سرانه خرید حقیقی
  125/43 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/86
5,090بازه قیمت روز4,810
1/76 B
حقیقی
1/76 B
0
حقوقی
0
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
2/11
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  3/99 Mسهم
 • تعداد سهام
  2,000,000,000
 • درصد شناور
  %36/82
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 0
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی26/96%شخص حقیقی16/21%شخص حقیقی3/92%شخص حقیقی3/8%شخص حقیقی3/51%شخص حقیقی3/51%شخص حقیقی2/26%شخص حقیقی1/51%شخص حقیقی1/5%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد