قتربت
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
2
0
/
3
0
5
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
1
0
9
0
%
حجم
ریال
3
0
1
0
7
0
/
5
0
4
0
K
تصویر نماد قتربت

قتربت

|ممنوع-متوقف
قند تربت حیدریه|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
2
0
/
3
0
5
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
1
0
9
0
%
حجم معاملات
ریال
3
0
1
0
7
0
/
5
0
4
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  /
  2
  0
  7
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
ممنوع | متوقف
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۲۹
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت4,035پایین ترین قیمت4,004

  بازده ماهانه

  قتربتصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  خالص جریان-

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

قتربت
4,160بازه قیمت روز4,078
598/13 M
حقیقی
1/27 B
676/16 M
حقوقی
0
 • تعداد معاملات
  3
  0
  1
  0
  7
  0
  ,
  5
  0
  4
  0
  2
  0
 • ارزش بازار
  11/70 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/06
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی-
 • سرانه خرید حقیقی
  85/45 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/54
 • حجم عرضه17/92 K
 • حجم تقاضا0
تعدادحجم خریدقیمت
000
000
قیمتحجم فروشتعداد
4,20112,5001
4,2515,4191
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
3/41
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  809/72 Kسهم
 • تعداد سهام
  500,000,000
 • درصد شناور
  %7/63
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه0
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۱/۲۵۱۳:۰۸”
  توقف نماد (قتربت1) - اطلاعات با اهمیت گروه الف
  ۱۴۰۳/۱/۲۱۱۷:۴۱”
  توقف نماد (قتربت1) - اطلاعات با اهمیت گروه الف
  ۱۴۰۲/۱۲/۷۱۳:۲۷”
  بازگشایی نماد معاملاتی (قتربت1)
  ۱۴۰۲/۱۱/۲۱۱۴:۴۰”
  توقف نمادهای معاملاتی (وسرمد1) و (قتربت1) در پایان جلسه معاملات
  ۱۴۰۲/۹/۱۵۱۵:۱۳”
  توقف نماد (قتربت1) - اطلاعات با اهميت گروه الف
 • نمودار ترکیب سهامداران

  سازمان آستان قدس رضوی90/42%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.بازارگردانی فخررضوی1/95%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۱/۲۵)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد