بتهران
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/99%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/79%
حجم
1
0
5
0
/
1
0
2
0
M
تصویر نماد بتهران

بتهران

|مجاز
بیمه اتکایی تهران رواک50%تادیه|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/99%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/79%
حجم معاملات
1
0
5
0
/
1
0
2
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  4
  0
  4
  0
  /
  2
  0
  3
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت2,999پایین ترین قیمت2,920

  بازده ماهانه

  بتهرانصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -10,246,411,862ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

بتهران
 • ارزش بازار
  7/32 Tریال
 • تعداد معاملات
  2
  0
  7
  0
  7
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/6
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -10/25 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  499/63 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/45
3,100بازه قیمت روز2,920
33/97 B
حقیقی
44/22 B
10/25 B
حقوقی
0
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/42
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/00 سهم
 • تعداد سهام
  2,500,000,000
 • درصد شناور
  %34/71
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 0
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت ارزش پویان رامان-سهامی خاص-10/17%شخص حقیقی6/64%شرکت بیمه البرز-سهامی عام -6/04%شرکت ویستاتجارت دی-بامسئولیت محدود-5/95%شرکت ارزش پویان آوید-سهامی خاص-5%شرکت ارزش جویان آوید-سهامی خاص-5%شخص حقیقی4/52%شخص حقیقی4/51%شخص حقیقی2/66%شخص حقیقی2/05%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .داراداریوش2%شخص حقیقی2%شخص حقیقی1/9%شرکت اقتصادسرمایه پاشا-بامسئولیت محدود-1/66%شخص حقیقی1/08%شخص حقیقی1/05%شخص حقیقی1/03%شخص حقیقی1/03%شخص حقیقی1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد