غشوکو
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/91%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/77%
حجم
3
0
/
7
0
0
0
M
تصویر نماد غشوکو

غشوکو

|مجاز
شوکو پارس|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/91%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/77%
حجم معاملات
3
0
/
7
0
0
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  7
  0
  /
  4
  0
  9
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت7,430پایین ترین قیمت7,300

  بازده ماهانه

  غشوکوصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -2,854,170,070ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

غشوکو
 • ارزش بازار
  5/94 Tریال
 • تعداد معاملات
  1
  0
  2
  0
  4
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/46
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -2/85 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  1/23 Bریال
 • قدرت خرید حقیقی2/94
7,430بازه قیمت روز7,010
17/20 B
حقیقی
20/05 B
10/28 B
حقوقی
7/43 B
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/5
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  2/85 Mسهم
 • تعداد سهام
  800,000,000
 • درصد شناور
  %24/78
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 0
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت صنعتی مینو-سهامی عام-55/96%شرکت توشه زرین سپاهان-سهامی خاص-5/28%شرکت کشت وصنعت جوین-سهامی عام-4/26%شرکت حمل ونقل بین المللی خلیج فارس-سهامی عام-3/4%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.بازارگردانی دانایان1/72%شرکت صنایع غذائی مینوشرق-سهامی عام-1/2%شخص حقیقی1/17%شرکت فرآورده های غذایی قندچهارمحال-سهامی عام-1/17%شخص حقیقی1/06%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد