وسنا
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
2
0
/
9
0
7
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
%
حجم
سهم
5
0
/
1
0
0
0
K
تصویر نماد وسنا

وسنا

|مجاز
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران- سنا|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
2
0
/
9
0
7
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
%
حجم معاملات
سهم
5
0
/
1
0
0
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  7
  0
  6
  0
  /
  7
  0
  0
  0
  M
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت15,040پایین ترین قیمت15,040

  بازده ماهانه

  وسناصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  0ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

وسنا
15,960بازه قیمت روز15,040
76/70 M
حقیقی
76/70 M
0
حقوقی
0
 • تعداد معاملات
  1
  0
 • ارزش بازار
  53/61 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  0ریال
 • سرانه خرید حقیقی
  76/70 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  1
تعدادحجم خریدقیمت
000
000
000
قیمتحجم فروشتعداد
15,0403,088,14037
15,8507,1091
15,96081,4995
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
0/04
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/38 Mسهم
 • تعداد سهام
  3,458,607,000
 • درصد شناور
  %9/54
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه0
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۲/۲۴۱۱:۳۲”
  نمادهای معاملاتی مشمول رفع گره معاملاتی
  ۱۴۰۳/۲/۱۰۱۴:۰۶”
  بازگشایی نمادهای معاملاتی (کیسون1) ، (وسنا1) و (خفولا1)
  ۱۴۰۳/۲/۱۰۱۱:۲۹”
  توقف نماد (وسنا1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب
  ۱۴۰۲/۱۲/۲۲۱:۱۵”
  عدم تایید بخشی از معاملات در برخی نمادهای معاملاتی
  ۱۴۰۲/۱۱/۲۴۲۰:۵۶”
  عدم تایید بخشی از معاملات در برخی نمادهای معاملاتی
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت صنایع برق وانرژی صبا-سهامی خاص-55/59%شرکت گروه مپنا-سهامی عام -17/57%شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی -سهامی عام -15/96%شرکت بانک سینا-سهامی عام-1/34%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۲/۲۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد