ثجوان
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
2
0
/
9
0
7
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
%
حجم
ریال
2
0
0
0
/
0
0
0
0
K
تصویر نماد ثجوان

ثجوان

|ممنوع-متوقف
تأمین مسکن جوانان|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
2
0
/
9
0
7
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
%
حجم معاملات
ریال
2
0
0
0
/
0
0
0
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  0
  0
  9
  0
  /
  2
  0
  0
  0
  M
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
ممنوع | متوقف
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۲۹
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت10,460پایین ترین قیمت10,460

  بازده ماهانه

  ثجوانصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  خالص جریان-

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

ثجوان
10,880بازه قیمت روز10,680
0
حقیقی
0
209/20 M
حقوقی
209/20 M
 • تعداد معاملات
  2
  0
  0
  0
  ,
  0
  0
  0
  0
  0
  0
 • ارزش بازار
  27/52 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی-
 • سرانه خرید حقیقی-
 • قدرت خرید حقیقی-
 • حجم عرضه1/12 M
 • حجم تقاضا0
تعدادحجم خریدقیمت
000
000
000
000
000
قیمتحجم فروشتعداد
10,460370,7458
10,680577,11017
10,87026,5341
10,88079,3813
10,89010,0001
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
2/94
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/77 Mسهم
 • تعداد سهام
  2,552,513,000
 • درصد شناور
  %5/61
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه0
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۱/۱۸۱۱:۳۴”
  نمادهای معاملاتی مشمول رفع گره معاملاتی
  ۱۴۰۲/۹/۱۴۱۳:۴۵”
  بازگشايي نماد معاملاتي (ثجوان1)
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران-سهامی عام-92/52%شخص حقیقی1/87%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۱/۲۵)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد