کقزوی
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
8
0
3
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
3
0
/
6
0
6
0
%
حجم
سهم
1
0
/
5
0
5
0
M
تصویر نماد کقزوی

کقزوی

|مجاز
شیشه قزوین|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
8
0
3
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
3
0
/
6
0
6
0
%
حجم معاملات
سهم
1
0
/
5
0
5
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  6
  0
  /
  7
  0
  1
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت24,150پایین ترین قیمت23,700

  بازده ماهانه

  کقزویصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  14/38 Bریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

کقزوی
24,600بازه قیمت روز23,700
34/35 B
حقیقی
19/97 B
2/37 B
حقوقی
16/75 B
 • تعداد معاملات
  1
  0
  6
  0
  5
  0
 • ارزش بازار
  33/84 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/11
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  14/38 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  483/77 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  1/16
 • حجم عرضه534/98 K
 • حجم تقاضا50/97 K
تعدادحجم خریدقیمت
26,06023,850
313,72023,700
000
000
000
قیمتحجم فروشتعداد
24,1509,4001
24,55050,0001
24,60011,7033
28,5504,1492
28,8004641
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
8/51
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1 سهم
 • تعداد سهام
  1,428,000,000
 • درصد شناور
  %96/57
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه0
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۲/۱۲۱۴:۱۴”
  بازگشایی برخی از نمادهای معاملاتی
  ۱۴۰۳/۲/۱۲۱۱:۲۹”
  توقف نماد (کقزوی1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب
  ۱۴۰۲/۱۲/۲۸۱۵:۱۲”
  بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (کقزوی1)
  ۱۴۰۲/۱۲/۲۸۱۴:۲۲”
  بازگشایی نماد معاملاتی (کقزوی1)
  ۱۴۰۲/۱۲/۲۷۱۳:۴۴”
  توقف نماد (کقزوی1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی2/11%شخص حقیقی1/32%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۳/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد