شلرد
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2
0
/
8
0
8
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2
0
/
8
0
8
0
%
حجم
سهم
1
0
5
0
/
1
0
7
0
M
تصویر نماد شلرد

شلرد

|مجاز
کود شیمیایی اوره لردگان|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2
0
/
8
0
8
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2
0
/
8
0
8
0
%
حجم معاملات
سهم
1
0
5
0
/
1
0
7
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  9
  0
  7
  0
  /
  5
  0
  0
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت6,430پایین ترین قیمت6,390

  بازده ماهانه

  شلردصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  24/53 Bریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

شلرد
6,430بازه قیمت روز6,070
97/50 B
حقیقی
72/97 B
0
حقوقی
24/53 B
 • تعداد معاملات
  7
  0
  4
  0
  5
  0
 • ارزش بازار
  57/87 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/17
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  24/53 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  677/06 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  3/02
تعدادحجم خریدقیمت
142,8416,430
110,0006,420
17,8016,410
218,0006,400
18,5616,390
قیمتحجم فروشتعداد
6,47020,0001
6,57020,0001
6,6003,0001
6,6906,0001
6,7804,4631
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
0/27
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1 سهم
 • تعداد سهام
  9,000,000,000
 • درصد شناور
  %26/64
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه0
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۱/۲۹۱۳:۵۴”
  بازگشایی نمادهای معاملاتی (دی1)، (شلرد1)، (پرسپولیس1) و (وآتوس1)
  ۱۴۰۳/۱/۲۹۱۲:۱۵”
  توقف نماد (شلرد1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب
  ۱۴۰۳/۱/۲۸۱۵:۱۴”
  بازگشایی نماد معاملاتی (شلرد1)
  ۱۴۰۳/۱/۲۸۱۴:۳۲”
  عدم تایید معاملات در نماد معاملاتی (شلرد1)
  ۱۴۰۳/۱/۲۸۱۴:۱۲”
  توقف نماد (شلرد1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه س.وت.صنایع ت پتروشیمی خلیج فارس-س.ع-63/77%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .خلیج فارس3/34%شرکت مهندسی همپا-سهامی خاص-3/06%شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس-سهامی عام-2/06%PRXسبد-شرک15835--موس07209-1/13%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۲/۲۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد