شرنگی
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/83%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/83%
حجم
1
0
/
5
0
5
0
M
تصویر نماد شرنگی

شرنگی

|مجاز
شیمیایی رنگین|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/83%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/83%
حجم معاملات
1
0
/
5
0
5
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  9
  0
  /
  2
  0
  6
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت19,000پایین ترین قیمت18,900

  بازده ماهانه

  شرنگیصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -10,206,000,000ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

شرنگی
 • ارزش بازار
  18/90 Tریال
 • تعداد معاملات
  1
  0
  1
  0
  7
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/15
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -10/21 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  264/61 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/18
20,000بازه قیمت روز18,900
19/05 B
حقیقی
29/26 B
10/21 B
حقوقی
0
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/09
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/00 سهم
 • تعداد سهام
  1,000,000,000
 • درصد شناور
  %25/52
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 0
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی58/24%شخص حقیقی4/99%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.بازارگردانی معیار4/4%شرکت پایاپیشدادکیش-سهامی خاص-3/1%شخص حقیقی2/51%شخص حقیقی1/24%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد