سفاسی
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/96%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/05%
حجم
5
0
4
0
7
0
/
4
0
2
0
K
تصویر نماد سفاسی

سفاسی

|مجاز
شرکت فارسیت اهواز|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/96%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/05%
حجم معاملات
5
0
4
0
7
0
/
4
0
2
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  /
  1
  0
  6
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت4,050پایین ترین قیمت3,900

  بازده ماهانه

  سفاسیصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  0ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

سفاسی
 • ارزش بازار
  2/60 Tریال
 • تعداد معاملات
  3
  0
  8
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/08
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  0ریال
 • سرانه خرید حقیقی
  134/75 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی1/25
4,100بازه قیمت روز3,862
2/16 B
حقیقی
2/16 B
0
حقوقی
0
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/52
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/00 سهم
 • تعداد سهام
  660,000,000
 • درصد شناور
  %37/46
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 0
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سیمان فارس وخوزستان-سهامی عام-53/28%شخص حقیقی5/23%شخص حقیقی2/36%شخص حقیقی1/67%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۱/۳۰)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد