وبرق
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/93%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/93%
حجم
3
0
8
0
7
0
/
2
0
7
0
K
تصویر نماد وبرق

وبرق

|مجاز
س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوی|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/93%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/93%
حجم معاملات
3
0
8
0
7
0
/
2
0
7
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  2
  0
  /
  4
  0
  6
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت58,000پایین ترین قیمت58,000

  بازده ماهانه

  وبرقصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  0ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

وبرق
 • ارزش بازار
  20/40 Tریال
 • تعداد معاملات
  1
  0
  7
  0
  0
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/11
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  0ریال
 • سرانه خرید حقیقی
  182/61 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/14
61,500بازه قیمت روز58,000
22/46 B
حقیقی
22/46 B
0
حقوقی
0
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/01
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  327/87 Kسهم
 • تعداد سهام
  351,750,000
 • درصد شناور
  %56/20
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 0
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت توسعه فن آوری روی گستران زنجان-سهامی خاص-33/4%شخص حقیقی3/07%شخص حقیقی1/9%شخص حقیقی1/21%شخص حقیقی1/2%شرکت طرح سازه تنیان-سهامی خاص-1/02%شرکت پیشروامیدهامون-سهامی عام-1%شخص حقیقی1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد