خکاوه
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
3%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/79%
حجم
9
0
8
0
3
0
/
5
0
3
0
K
تصویر نماد خکاوه

خکاوه

|مجاز
سایپا دیزل|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
3%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/79%
حجم معاملات
9
0
8
0
3
0
/
5
0
3
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  9
  0
  /
  9
  0
  4
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت20,270پایین ترین قیمت20,270

  بازده ماهانه

  خکاوهصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  0ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

خکاوه
 • ارزش بازار
  53/32 Tریال
 • تعداد معاملات
  9
  0
  6
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/04
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  0ریال
 • سرانه خرید حقیقی
  1/33 Bریال
 • قدرت خرید حقیقی4/33
20,270بازه قیمت روز19,090
19/94 B
حقیقی
19/94 B
0
حقوقی
0
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
1/57
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/05 Mسهم
 • تعداد سهام
  2,635,713,000
 • درصد شناور
  %47/81
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 0
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت ستاره سفیران آینده-سهامی خاص-12/09%شرکت واسپاری توسعه گستربرنا-سهامی خاص-11/3%شرکت توسعه سرمایه رادین-سهامی خاص-11/25%شخص حقیقی5%شرکت تجارت الکترونیک خودروتابان تاخت-سهامی خا4/49%شخص حقیقی3/42%شرکت راهبران سرمایه کویر-سهامی خاص-2/73%شرکت تولیدی فولادسپیدفراب کویر-سهامی خاص-1/91%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد