غناب
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
2
0
/
9
0
8
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
2
0
/
9
0
%
حجم
سهم
3
0
8
0
/
0
0
4
0
M
غ

غناب

|مجاز
گروه صنعتی ناب|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
2
0
/
9
0
8
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
2
0
/
9
0
%
حجم معاملات
سهم
3
0
8
0
/
0
0
4
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  4
  0
  2
  0
  /
  1
  0
  1
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت1,121پایین ترین قیمت1,106

  بازده ماهانه

  غنابصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -1/30 Bریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

غناب
1,174بازه قیمت روز1,106
40/78 B
حقیقی
42/08 B
1/33 B
حقوقی
29/48 M
 • تعداد معاملات
  5
  0
  9
  0
  2
  0
 • ارزش بازار
  20/33 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/21
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -1/30 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  306/65 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  1/09
 • حجم عرضه1/02 M
 • حجم تقاضا5/74 M
تعدادحجم خریدقیمت
11,0001,007
000
000
000
000
قیمتحجم فروشتعداد
1,1061,558,75210
1,107220,4322
1,10873,3841
1,110142,6974
1,11459,6982
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
1/62
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  18/57 Mسهم
 • تعداد سهام
  18,367,442,000
 • درصد شناور
  %17/99
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه0
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۲/۲۳۰۰:۰۴”
  عدم تایید بخشی از معاملات در برخی نمادهای معاملاتی
  ۱۴۰۳/۱/۱۴۱۳:۵۷”
  بازگشایی نمادهای معاملاتی (باران1)، (کیسون1)، (وزمین1) و (غناب1)
  ۱۴۰۳/۱/۱۴۱۳:۰۹”
  توقف نماد (غناب1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب
  ۱۴۰۳/۱/۸۱۶:۴۴”
  توقف نماد (غناب1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب
  ۱۴۰۲/۱۲/۷۱۴:۱۰”
  بازگشایی برخی از نمادهای معاملاتی
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری خانه های بهترشرق -سهامی خاص -35/15%سهام وثیقه -مصل00790-ن 1086173606234/99%موسسه خیریه عاطفه11/87%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۲/۲۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد