خفناور
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/96%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/96%
حجم
5
0
4
0
1
0
/
7
0
9
0
K
تصویر نماد خفناور

خفناور

|مجاز
مهندسی صنعتی روان فن آور|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/96%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/96%
حجم معاملات
5
0
4
0
1
0
/
7
0
9
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  9
  0
  /
  7
  0
  2
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت36,400پایین ترین قیمت36,000

  بازده ماهانه

  خفناورصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  6,496,426,400ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

خفناور
 • ارزش بازار
  3/64 Tریال
 • تعداد معاملات
  1
  0
  3
  0
  7
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/54
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  6/50 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  408/94 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی1/59
36,400بازه قیمت روز35,000
19/63 B
حقیقی
13/13 B
72/80 M
حقوقی
6/57 B
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/12
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  285/71 Kسهم
 • تعداد سهام
  100,000,000
 • درصد شناور
  %54/31
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 0
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  PRXسبد-شرک72671--شرک12551-8/66%شخص حقیقی5/12%شرکت مدیریت سرمایه گذاری همیاری کوثر-سهامی عام3/7%شرکت جان فرازنامدار-بامسئولیت محدود-3/6%شخص حقیقی3/29%شرکت توسعه سرمایه طبرستان-سهامی خاص-2/74%شخص حقیقی1/95%شخص حقیقی1/58%شرکت همایش آفرینان جاوید-سهامی خاص-1/55%شخص حقیقی1/52%شخص حقیقی1/36%شرکت تولیدی صنعتی عقاب افشان-سهامی خاص-1/34%شخص حقیقی1/33%شخص حقیقی1/3%شرکت مهندسی کاوه پوشش بناساز-سهامی خاص-1/26%شخص حقیقی1/15%شخص حقیقی1/09%شخص حقیقی1/06%شخص حقیقی1/05%شخص حقیقی1/04%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد