رفاه
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
2
0
/
9
0
9
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
1
0
1
0
%
حجم
ریال
6
0
/
8
0
0
0
K
تصویر نماد رفاه

رفاه

|ممنوع-متوقف
فروشگاه های زنجیره ای رفاه|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
2
0
/
9
0
9
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
1
0
1
0
%
حجم معاملات
ریال
6
0
/
8
0
0
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  9
  0
  3
  0
  7
  0
  /
  7
  0
  9
  0
  M
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
ممنوع | متوقف
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۲۹
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت137,850پایین ترین قیمت137,850

  بازده ماهانه

  رفاهصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  خالص جریان-

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

رفاه
143,050بازه قیمت روز140,250
937/79 M
حقیقی
937/79 M
0
حقوقی
0
 • تعداد معاملات
  6
  0
  ,
  8
  0
  0
  0
  3
  0
 • ارزش بازار
  63/94 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی-
 • سرانه خرید حقیقی
  133/97 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/43
 • حجم عرضه0
 • حجم تقاضا0
تعدادحجم خریدقیمت
قیمتحجم فروشتعداد
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
13/63
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  180/16 Kسهم
 • تعداد سهام
  450,411,000
 • درصد شناور
  %20/86
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه0
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۲/۱۲/۲۶۱۴:۵۰”
  توقف نماد معاملاتی (رفاه1) در پایان جلسه معاملات
  ۱۴۰۲/۱۲/۵۱۱:۴۴”
  نمادهای معاملاتی مشمول رفع گره معاملاتی
  ۱۴۰۲/۳/۲۰۱۴:۴۳”
  بازگشايي نمادهاي معاملاتي (وشهر1) ، (خعمرا1) ، (رفاه1) و (وسنا1)
  ۱۴۰۲/۳/۲۰۱۱:۳۱”
  توقف نماد (رفاه1) - اطلاعات با اهميت گروه ب
  ۱۴۰۲/۱/۹۱۳:۲۰”
  بازگشايي مرنبه دوم نماد معاملاتي (رفاه1)
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت بازتاب سهام توس-سهامی خاص-42/62%شرکت سپهرنویدآفرین-سهامی خاص-19/56%شهرداری تهران6/21%شهرداری اصفهان2/64%شهرداری اهواز1/81%شرکت سازمان ملی زمین ومسکن-سهامی خاص-1/52%شرکت آتیه فروزسبحان-سهامی خاص-1/29%شرکت سهامی بیمه ایران -سهامی خاص -1/23%شهرداری اردبیل1/15%شهرداری تبریز1/11%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۱/۲۵)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد