لپیام
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/94%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/07%
حجم
2
0
6
0
7
0
/
3
0
7
0
K
تصویر نماد لپیام

لپیام

|ممنوع-متوقف
گسترش صنایع پیام|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/94%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/07%
حجم معاملات
2
0
6
0
7
0
/
3
0
7
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  0
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت71,850پایین ترین قیمت71,850

  بازده ماهانه

  لپیامصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  505,680,300ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

لپیام
 • ارزش بازار
  12/57 Tریال
 • تعداد معاملات
  0
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/15
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  505/68 Mریال
 • سرانه خرید حقیقی
  1/48 Bریال
 • قدرت خرید حقیقی1/74
71,850بازه قیمت روز67,750
19/21 B
حقیقی
18/70 B
0
حقوقی
505/68 M
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
22/62
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  9/00 Mسهم
 • تعداد سهام
  180,000,000
 • درصد شناور
  %37/30
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 0
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری توسعه وگسترش پارس30/47%شخص حقیقی8/42%شرکت پادذوب تهران-سهامی خاص-3/98%شخص حقیقی3/78%شخص حقیقی2/75%PRXسبد-شرک15835--موس07209-2/61%شرکت توسعه وگسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس-س ع-2/43%شرکت توسعه گسترش آزمایش-سهامی خاص-2%شخص حقیقی1/66%BFMصندوق.س.ا.بازارگردانی سهم آشنایکم1/48%شخص حقیقی1/09%شرکت تولیدسموم علف کش-سهامی عام-1/03%شخص حقیقی1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۱/۳۰)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد