لپیام

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/96%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/34%
حجم
2
0
3
0
1
0
/
6
0
2
0
K
0

لپیام

|ممنوع-متوقف
گسترش صنایع پیام|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/96%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/34%
حجم
2
0
3
0
1
0
/
6
0
2
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  1
  0
  /
  8
  0
  5
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+0/9%
  • صنعت-2/7%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت53,000پایین ترین قیمت50,800

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۸
   تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1402/09/30
  • ۱۴۰۲/۷/۶
   خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1402/09/30

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 9/30 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  1
  0
  8
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 0/00
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 257/69 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/96
53,150بازه قیمت روز50,150
11/85 B
حقیقی
11/85 B
0/00
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
19/11
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 485/44 K
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E104/72
 • P/Eگروه-
 • EPS485
 • P/S
  97/02
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری توسعه وگسترش پارس30/16%شخص حقیقی8/5%شرکت پادذوب تهران-سهامی خاص-4%شخص حقیقی3/52%شخص حقیقی2/75%شرکت توسعه وگسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس-س ع-2/43%شرکت توسعه گسترش آزمایش-سهامی خاص-2%PRXسبد-شرک15835--موس07209-1/75%شخص حقیقی1/66%BFMصندوق .س .ا.بازارگردانی سهم آشنایکم1/48%شرکت مهندسی کاوه پوشش بناساز-سهامی خاص-1/4%شخص حقیقی1/27%شخص حقیقی1/08%شرکت تولیدسموم علف کش-سهامی عام-1/03%شخص حقیقی1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
لکمالکما
1,840-2/99
99/64 M
16/74 T
34/4%
0/00
1-
لپارسلپارس
106,4001/56
46/08 B
31/92 T
65/6%
3/07 B
0/6761/61