پرسپولیس

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/97%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/05%
حجم
8
0
0
0
/
0
0
0
0
K
0

پرسپولیس

|مجاز
|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/97%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/05%
حجم
8
0
0
0
/
0
0
0
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  6
  0
  7
  0
  /
  5
  0
  2
  0
  M
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+7/9%
  • صنعت
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت2,094پایین ترین قیمت2,094

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۹
   شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
  • ۱۴۰۲/۶/۹
   معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل(اصلاحیه)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 22/68 T
 • تعداد معاملات
  3
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 0/00
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 55/84 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/33
2,222بازه قیمت روز2,094
167/52 M
حقیقی
167/52 M
0/00
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
89/62
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 4/21 M
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  وزارت ورزش وجوانان90/15%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۱/۱۰/۲۷)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (فعالیتهای فرهنگی و ورزشی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
استقلالاستقلال
1,759-1/99
55/93 M
25/31 T
100%
0/00
3/33-