معیار
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/98%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/05%
حجم
7
0
8
0
/
9
0
9
0
K
تصویر نماد معیار

معیار

|مجاز
سرمایه گذاری معیار صنعت پارس|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/98%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/05%
حجم معاملات
7
0
8
0
/
9
0
9
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  0
  0
  2
  0
  /
  5
  0
  3
  0
  M
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت3,830پایین ترین قیمت3,830

  بازده ماهانه

  معیارصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  0ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

معیار
 • ارزش بازار
  5/58 Tریال
 • تعداد معاملات
  4
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/01
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  0ریال
 • سرانه خرید حقیقی
  302/53 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی4
3,830بازه قیمت روز3,608
302/53 M
حقیقی
302/53 M
0
حقوقی
0
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  5/39 Mسهم
 • تعداد سهام
  1,500,000,000
 • درصد شناور
  %27/91
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 0
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه گسترش سرمایه گذاری بین المللی ارزش-س خ42/5%شرکت شهرکهای صنعتی پارس گسترنیزار-سهامی خاص-6/01%شرکت طرح وتوسعه سرزمین تمدن پارسی-سهامی خاص-5/38%BFMصندوق.س.ا.بازارگردانی سهم آشنایکم5/34%شرکت مادکوش-سهامی خاص-3/9%شرکت توسعه زیرساخت فن آوری های نوین ارزش-س.خ-2/3%شرکت مادشیمی-سهامی خاص-2/01%شرکت توسعه زیرساخت معیار-سهامی خاص-1/34%شخص حقیقی1/23%شخص حقیقی1/06%شخص حقیقی1/02%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد