شپلی
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/1%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/5%
حجم
1
0
3
0
9
0
/
4
0
5
0
M
تصویر نماد شپلی

شپلی

|مجاز
پلی اکریل ایران|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/1%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/5%
حجم معاملات
1
0
3
0
9
0
/
4
0
5
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  4
  0
  1
  0
  /
  5
  0
  5
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت1,030پایین ترین قیمت1,002

  بازده ماهانه

  شپلیصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  31,628,535,437ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

شپلی
 • ارزش بازار
  28/37 Tریال
 • تعداد معاملات
  2
  0
  ,
  0
  0
  1
  0
  3
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/5
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  31/63 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  294/34 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/74
1,030بازه قیمت روز970
137/75 B
حقیقی
106/12 B
3/84 B
حقوقی
35/46 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/13
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/00 سهم
 • تعداد سهام
  27,947,726,000
 • درصد شناور
  %56/00
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 0
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت خدمات بندری پلی اکریل ماهشهر-سهامی خاص-16%شرکت الیاف زاینده رود-سهامی خاص-7/89%شرکت کنزاینوستمنت-سهامی خاص-6/82%شرکت مجتمع صنایع ومعادن احیاءسپاهان-سهامی عام6/58%شرکت بازرگانی پلی اکریل اصفهان-سهامی خاص-5/41%شخص حقیقی1/3%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد